Overheid

Nederweert groeit, hallo nieuwe inwoners!

Nederweert

Het aantal inwoners van Nederweert groeide het afgelopen jaar samen met Roermond het hardst van alle gemeenten in Limburg. De stijging is geen verrassing. Nederweert groeit nog steeds qua inwoneraantal. Het ene jaar gaat het iets harder dan het andere jaar. Op 1 januari 2021 registreerden we 17.168 inwoners.

Verloop

Een korte terugblik. Op 1 januari 2016 telde Nederweert 16.788 ingeschrevenen. In oktober 2017 konden we onze 17.000ste inwoner verwelkomen, Suze Strijbos uit Nederweert-Eind. In 2018 was er een kleine daling en in 2019 nam het aantal inwoners weer toe. Op 1 januari 2020 stond de teller op 17.019. 

Stijging

Terwijl het totaal aantal inwoners in Limburg daalde met bijna 1.000 inwoners, steeg het aantal inwoners in Nederweert en Roermond met 0,9 procent. Op 1 januari telde onze gemeente 17.168 inwoners. Dit aantal kan overigens nog wijzigen, omdat de officiële cijfers later in januari worden vastgesteld.

Oorzaken

De groei van het aantal inwoners heeft verschillende oorzaken. Het komt door geboortes, vestiging uit andere gemeenten en vestiging uit het buitenland. Daartegenover staat dat inwoners overlijden, vertrekken naar andere gemeenten en vertrekken naar het buitenland. In het bevolkingsoverzicht ziet u de cijfers per maand in 2020.