Gemeente Nederweert

Gemeente Nederweert

Raadhuisplein 1
6031 VR Nederweert
Nederland

Telefoonnummer

Nederweert is een Midden-Limburgse plattelandsgemeente, die er in de eerste plaats is voor haar bijna 17.000 inwoners en staat voor de leefbaarheid binnen haar grondgebied.We zijn een gemeente met vijf kernen waar onze inwoners zich thuis voelen en waar bezoekers zich welkom voelen. Als bestuurskrachtige gemeente profileert Nederweert zich in de regio. We zetten in op woningbouw, (agrarische) bedrijvigheid, natuur en landschap en toerisme en recreatie.

De platte ambtelijke organisatie is ingericht volgens het directiemodel en bestaat uit een staf en de afdelingen Dienstverlening en Bedrijfsvoering. De afdelingen Dienstverlening en Bedrijfsvoering zijn verdeeld in teams die zelfstandig kunnen werken onder functionele aansturing door een teamcoördinator of teamleider. Samenwerking staat voorop. Onze medewerk(st)ers weten wat zij willen en kunnen. We zetten in op kwaliteit, flexibiliteit en onafhankelijkheid. Bij de gemeente Nederweert werken ongeveer 140 mensen, waarbij de verdeling man/vrouw circa 50/50% is. Het aantal formatieplaatsen bedraagt zo’n 110.

We willen u zo optimaal mogelijk van dienst zijn. Daar streven we altijd naar. Mocht u onverhoopt toch niet tevreden zijn met de manier waarop u geholpen bent of heeft u een andere klacht over een bestuurder of medewerk(st)er? Dan kunt u dat aan ons kenbaar maken. U kunt er ook op vertrouwen dat u persoonlijke gegevens bij ons in veilige handen zijn. Alle medewerk(st)ers moeten zich namelijk houden aan de regels uit ons privacybeleid.

Laatste berichten