Overheid

Denk mee over project N266-N275 Nederweert in klankbordgroep

Nederweert

De gemeente Nederweert en de Provincie Limburg werken onder het motto 'Samen groots, samen verbinden!' samen aan het verbeteren van de verbinding N266-N275. U kunt zich nog aanmelden voor een klankbordgroep.

Klankbordgroepen

Onlangs hebben we aanwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden opgeroepen om deel te nemen aan een klankbordgroep. Hierin gaan we samen het gesprek aan over de verbeteringen aan de verbinding N266-N275 Nederweert. Een aantal mensen heeft zich vervolgens aangemeld en inmiddels is een eerste serie van klankbordgesprekken met elkaar gevoerd. Binnenkort vindt er een vervolggesprek met deze klankbordgroepen plaats. 

Aanmelden

Hebt u zich niet aangemeld, maar wilt u toch deelnemen aan een klankbordgroep? Dan kan dat alsnog. Stuurt u dan een e-mail naar N266-N275Nederweert@prvlimburg.nl met daarin uw naam, adres en uw belang of rol (bijvoorbeeld aanwonende, ondernemer of grondeigenaar). Aanmelden kan tot en met donderdag 1 juli. Daarna ontvangt u een e-mail met meer informatie over de datum, het tijdstip en de invulling van de bijeenkomst.