Overheid

NEDERWEERT: Maatschappelijke initiatieven samengebracht in één kaart

Nederweert

Nederweert bruist van de sociaal maatschappelijke initiatieven. Deze (burger)initiatieven zijn van onschatbare waarde en dragen bij aan de leefbaarheid binnen onze kernen. Het zorgt ervoor dat Nederweerternaren zich verbonden en betrokken voelen, elkaar ontmoeten en iets voor elkaar doen.

Vindt u het leuk om dorpsgenoten te ontmoeten en een praatje te maken of samen actief te zijn? Neem dan eens een kijkje op de initiatievenkaart van Nederweert!

Mooie initiatieven

Binnen onze gemeente zijn er tal van initiatieven. Inmiddels zijn de open eettafels, open inlopen, samentuinen, belcirkel, wandelgroepen, et cetera niet meer weg te denken. De samentuin is een mooi voorbeeld van verbinding van jong en oud en draagt bij aan een groenere buurt. Al deze mooie initiatieven vergroten de leefbaarheid binnen onze gemeente.

Overzichtelijk

Door het grote aanbod is het niet altijd duidelijk wat er mogelijk is in de buurt. De regisseurs leefbaarheid hebben met deze online initiatievenkaart een duidelijk overzicht gecreëerd van alle sociaal maatschappelijke initiatieven bij u in de buurt. U kunt per dorp bekijken wat er allemaal mogelijk is. Door dit online aan te bieden is het eenvoudig de initiatievenkaart voortdurend up-to-date te houden. De kaart is ook handig voor professionals binnen onze gemeente. Tijdens hun werk kunnen zij hem inzetten om inwoners attent te maken op de initiatieven die er zijn in de verschillende dorpskernen. “We hopen dat inwoners aan de hand van deze initiatievenkaart in beeld krijgen van wat er allemaal mogelijk is in de buurt. Op deze manier kan iedereen deelnemen aan deze leuke initiatieven”, aldus Joey van Beers.

Hebt u een leuk initiatief? Meld het aan!

Hebt u een initiatief dat niet mag ontbreken op deze kaart? Mail het dan naar Joey van Beers: j.vanbeers@nederweert.nl. Omschrijf het initiatief kort zodat we het kunnen beoordelen. We vinden bij de beoordeling de volgende punten belangrijk. 

  • Sociaal maatschappelijk 
  • Voor en door inwoners
  • Structureel  (bijv. wekelijks of maandelijks)
  • Vrije toegang, geen lidmaatschap nodig
  • Niet commercieel

Vermeld bij uw aanmelding de naam en locatie van het initiatief en uw eigen naam en telefoonnummer. Na aanmelding nemen we zo snel mogelijk contact met u op.

Meer informatie

Voor vragen over de initiatievenkaart kunt u contact opnemen met een van de regisseurs leefbaarheid van de gemeente Nederweert:

Harold van der Haarh.vanderhaar@nederweert.nl06 - 181 152 95

Iris van de Veni.vandeven@nederweert.nl06 - 114 363 32

Joey van Beersj.vanbeers@nederweert.nl06 - 112 498 57