23 jul 2021Overheid

Overdracht parochiezaal Hunsel

Hunsel - Gemeente Leudal

Het college heeft besloten in te stemmen met het voorstel om de parochiezaal in Hunsel over te dragen aan Stichting Gemeenschapshuis Hunsel. Op dit moment is de parochiezaal nog eigendom van fanfare Sint Cecilia.

De parochiezaal heeft op dit moment slechts beperkte mogelijkheden voor multifunctioneel gebruik. Daarnaast is groot onderhoud nodig en kan en wil de fanfare de lasten voor beheer en exploitatie niet langer alleen voor zijn rekening nemen. Het is dan ook wenselijk om het eigendom “om niet” over te dragen aan meerdere Hunselse verenigingen.

Samenwerkende verenigingen

De Parochiezaal fungeert voor de gemeenschap Hunsel als ontmoetingsplaats. De heer Christophe van de Stichting: “Als stichting zijn we blij met de steun van de gemeente Leudal bij de verwerving van de zaal in Hunsel. Hiermee kunnen we de eerste stappen gaan zetten naar een toekomstbestendige ruimte waar de inwoners en verenigingen van Hunsel zich thuis kunnen voelen.” Om te komen tot de Stichting zijn de verenigingen begeleid door de Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL) / Spirato.

Kansrijk

Het college van de gemeente Leudal voorziet in de kosten voor het vormen van de stichting en daarmee gerelateerde zaken. Wethouder Stan Backus: “Als college zijn we van mening dat met het burgerinitiatief in Hunsel een goede richting wordt gegeven aan ons accommodatiebeleid, waarin een ontwikkelopgave met prioriteit is opgenomen: “Het geven van invulling aan een toekomstbestendig dorpshuis in Hunsel.”

De daadwerkelijke overdracht van het eigendom van de Parochiezaal dient nog plaats te vinden.