Overheid

Ronduit Open

Raad van Leudal

Wie zijn wij? 
Ronduit Open is in de raad van Leudal een van de twee grootste fracties met 6 zetels. 
Wilt u meer weten over wie wij zijn en wat ons inspireert kijk dan op: https://ronduitopen.nl/onze-mensen/

Woningbouw
De behoefte aan woningen is heel groot. Er worden niet genoeg woningen gebouwd in Leudal. Het huidige college doet hier veel te weinig aan. Wat wil Ronduit Open? Wij willen dat er in alle kernen wordt gebouwd. Betaalbare huizen voor starters, senioren en (sociale) huurwoningen. Dat is wat we de burgers hebben beloofd. Veel burgers geven aan bouwplannen ingediend te hebben, maar deze worden heel vaak afgewezen. We horen veel klachten van burgers die tegen ambtelijke muren oplopen en waarbij wethouders te weinig zichtbaar zijn. Dat moet anders. Als we niks veranderen komen we nooit tot realisatie van seniorenwoningen, woningen voor jonge gezinnen en huurwoningen. In de komende begrotingsvergadering zullen we weer met een voorstel komen wat moet zorgen voor een veel actievere rol van de wethouders zodat er daadwerkelijk gebouwd gaat worden.

Zevenellen
Meer vragen en zorgen dan duidelijkheid en zekerheid. Dat is de huidige situatie. Zorgen over de gevaren van de uitstoot van diverse bedrijven op bedrijvenpark Zevenellen en wat dat voor de luchtkwaliteit betekent. De geplande afvalcentrale nabij Buggenum, Haelen en Horn gaat afval voor 4 miljoen huishoudens verwerken. Net zo veel vragen en zorgen levert het nog te realiseren verkeersplan op waarin de aan en afvoer voor het bedrijvenpark Zevenellen geregeld moet worden. Er zullen in het gebied jaarlijks 100.000 vervoersbewegingen (grote vrachtwagens en auto’s) extra gaan rijden. Als je al zo’n grootschalige centrale gaat bouwen, bouw die dan nabij een verkeersader die het vervoer ook kan afwikkelen. Dus bij een snelweg. Ook de communicatie met burgers verloopt stroef. Ondanks alle goede bedoelingen hebben de betrokken burgers nooit de door hun gewenste invloed gehad. Dat moet beter. 

Afval
Meer dan 1700 steunbetuigingen kreeg de petitie die opriep om het PMD-afval niet huis-aan-huis te gaan inzamelen. Eerder gaven de inwoners van Leudal al aan dat ze heel tevreden zijn  over de huidige afvalinzameling van het PMD. ‘Het is fijn dat volle zakken direct weggebracht  kunnen worden en niet in huis te hoeven worden verzameld’. Ronduit Open is voorstander van het huidige inzamelsysteem. Er is een ‘referendum’ over gehouden via een petitie en de uitslag is overduidelijk: De burger wil niet dat het systeem verandert en wil niet dat ze maar één keer in de zoveel weken de zakken aan de straat kunnen zetten. CDA-Samen Verder en D66 hebben ook geen argumenten ingebracht die een wijziging rechtvaardigen. Er zou sprake zijn van een grote vervuiling van het PMD en de kosten zouden stijgen. Hiervoor is echter geen enkel bewijs gegeven. Wij hebben ons grondig in de stukken verdiept en wat blijkt: Er is helemaal niet aangetoond dat er risico’s zijn. Het is zelfs omgekeerd. Als het systeem aangepast wordt gaat dat de burger geld kosten. 

De enige reden die we kunnen bedenken is dat het bedrijf dat de inzameling doet het makkelijker vindt om in alle gemeenten waar ze afval ophalen dat op dezelfde manier kunnen doen. Maar in Leudal hebben we al diverse  keren uitgesproken dat wij voorstander zijn van het kunnen wegbrengen van het PMD. Andere politieke partijen in Leudal hebben duidelijk geen boodschap aan de uitslag van het referendum en reageren ook niet op onze onderbouwingen. Jammer. Heel jammer. De burgers die duidelijk iets anders willen zijn de dupe.