Overheid

Wie ontvangen de Nederweerter Gemeentecomplimenten ?

Nederweert

De Stichting paarden- en ponyrijcentrum Nederweert, MFA De Haaze-Hoof en voormalig kasteleinsechtpaar Mia en Twan Minten ontvangen het Gemeentecompliment 2021 van de gemeente Nederweert.

 

Gemeentecompliment

Het Gemeentecompliment is een gemeentelijke onderscheiding, een blijk van waardering voor getoonde inzet en verdiensten en een aanmoediging om vooral zo door te gaan. Het kan ook bedoeld zijn als waardering voor bijzondere prestaties of vernieuwend of bijzonder ondernemerschap. Het Gemeentecompliment wordt jaarlijks uitgereikt in de categorieën Sociaal Maatschappelijk, Sport en Ondernemerschap.

Verdienstelijk, bijzondere prestatie

Het college van burgemeester en wethouders kent het compliment toe aan een persoon, vereniging, stichting, instelling of bedrijf uit Nederweert die/dat zich verdienstelijk maakt voor de Nederweerter gemeenschap en/of een bijzondere prestatie heeft geleverd. Bij Ondernemerschap kan gedacht worden aan vernieuwend of uniek ondernemerschap, blijkend uit bijvoorbeeld aandacht voor duurzaamheid of bijzondere initiatieven. 

 

Sociaal Nederweert

Bestuur en vrijwilligers van MFA De Haaze-Hoof
Sluiting dreigde voor De Haaze-Hoof in Ospel, maar nu is het gemeenschapshuis door extra vrijwillgers verbouwd en nieuw leven ingeblazen. Zonder ingrijpen zou De Haaze-Hoof, het Ospels onderkomen voor 22 verenigingen, over vijf jaar niet meer bestaan. De noodkreet heeft zijn vruchten afgeworpen: er zijn meer vrijwilligers, een ingrijpende verbouwing heeft plaatsgevonden en er zijn exploitanten gevonden voor de horeca. Er is weer reuring aan het Aerthijsplein.

Er is een serre aangebouwd waar bezoekers niet alleen lekker kunnen zitten, maar waardoor voorbijgangers vanaf het Aerthijsplein ook zicht hebben op de nieuwe bar, beugel- en kegelbaan binnen. Er werden energiebesparende aanpassing gedaan en er zijn zonnepanelen gelegd waardoor in de eigen energiebehoefte kan worden voorzien. De Haaze-Hoof bloeit op: het aantal leden van de beugelclub is verdubbeld van 20 naar 44 - ook jonge - leden en de vrijwilligersploeg van het gemeenschapshuis is gegroeid. Een mooi voorbeeld van verbinding van gemeenschap en ondernemerschap. 

 

Sportief Nederweert

Bestuur en vrijwilligers van Stichting paarden- en ponyrijcentrum Nederweert (Manege De Kraal)
Manege De Kraal op Budschop is de thuisbasis voor verschillende paardensportverenigingen en wel PSV Nederweert (RV De Peelrossen en PC De Ponyrakkers), RV De Doorzitters en VC Rijlust. In 2020 is een tweede rijhal gerealiseerd door de inzet van veel vrijwilligers. En dat midden in coronatijd. Door de daken van het gebouw te verhuren aan het bedrijf Greenspread en door heel veel werk met (vooral oudere) vrijwilligers op te knappen, is de klus geklaard. Een deel van de energie is voor het complex aan Budschop waar vrijwel alle verlichting van ledlampen is voorzien. 

 

Ondernemend Nederweert

Kasteleinsechtpaar Mia en Twan Minten
Al eerder besloot het college van B&W om hen bij gelegenheid van hun afscheid het Gemeentecompliment toe te kennen. Gedurende 39 jaar was Café-Zaal Bi-j Le-nie de huiskamer van Nederweert-Eind. Met een groot hart voor mensen en verenigingen stond het kasteleinsechtpaar achter de bar of in de keuken. Veel verenigingen en vriendengroepen hadden bij hen hun thuis. En als het dan druk was, werd er spontaan een handje geholpen. Vele generaties zijn bij hen gedurende die 39 jaar te gast geweest. Het compliment is hen toegekend vanwege 39 jaar ondernemerschap met hart. Dat mag gerust een bijzondere prestatie worden genoemd.