Verhalen

Koe maakt plaats voor voedselbos

Baexem

In Baexem maken deze winter de eerste koeien plaats voor een nieuw voedselbos. Boerenzoon Mark Venner gaat het bedrijf van zijn vader geheel omgooien.

De 20 hectares monotoon grasland met melkkoeien worden de komende jaren omgetoverd tot biodivers voedselproducerend bos. Naar verwachting zal de komende 20 jaar zeker 1.000 ton CO2 worden vastgelegd.

 

De Grootouders voor het Klimaat, een beweging van mensen die zich zorgen maakt om de toekomst van hun kleinkinderen, helpt bij de realisering door een crowdfundingsactie te starten om boer Mark op weg te helpen. De Grootouders zien voedselbossen als belangrijk middel om de landbouw te verduurzamen en klimaatverandering te remmen en roepen iedereen op om te helpen.

 

Eerste voedselbos waarvoor koeien plaatsmaken

Terwijl de intensieve veehouderij op de trekker naar Den Haag trekt om alles hetzelfde te houden, zijn er steeds meer jonge boeren die het roer omgooien. Zo ook de familie Venner. De vier kinderen van boer Venner zagen geen toekomst in het gangbare melkveebedrijf van hun vader. Totdat zij via Stichting IKL in contact kwamen met Stichting Voedselbosbouw Nederland

en het zo mogelijk werd om iets moois te doen met het land van hun vader.

De Grootouders voor het Klimaat maken het mogelijk met de hoog nodige financiële hulp om de eerste stap te zetten. De crowdfunding is pas net gestart, maar iedereen is vol vertrouwen en in januari of februari gaan de eerste bomen de grond in.

 

Voedselbos

Een voedselbos is een duurzame en gifvrije manier van landbouw: een bos waarin de meeste soorten eetbaar zijn en gevarieerd en gezond voedsel leveren. Een voedselbos legt evenveel CO2 vast als een natuurlijk bos en is daarmee een klimaatvriendelijke vorm van landbouw bedrijven. Bovendien zijn voedselbossen goed voor de biodiversiteit en klimaatbestendig: ze kunnen beter tegen hittegolven en extreme regenbuien dan veel andere vormen van landbouw. Een voedselbos vergt wel een flinke investering, want het plantgoed is duur en de eerste oogst is pas na een jaar of vijf. De praktijk leert dat na een jaar of 8-10 een voedselbos meer geld opbrengt per hectare dan gangbare landbouw.

 

Het Leuker Voedselbos

Het voedselbos komt aan de Leukerweg in Baexem en zal het Leuker Voedselbos gaan heten. Het is een samenwerking van boer Mark Venner, Stichting Voedselbosbouw, Stichting IKL en de Grootouders voor het Klimaat. IKL ondersteunt bij het ontwerp en de plantdagen van het voedselbos.