Overheid

Advertorial: NIEUWSBRIEF RONDUIT OPEN

Midden-Limburg

Luisteren naar onze inwoners

 Meer woningen bouwen

Teveel aan belasting teruggeven

Openheid

Ronduit Open is ooit opgericht om te strijden tegen achterkamertjespolitiek. Besluiten en keuzes dienen in de openbaarheid te worden gemaakt. De verantwoording voor de keuzes moeten we als gemeenteraad uit kunnen leggen aan onze inwoners. De afgelopen periode hebben we als Ronduit Open weer vele situaties gezien waarin de coalitiepartijen Samen Verder, D66 en het CDA weigeren om in de openbaarheid verantwoording af te leggen. Wij hebben aandacht gevraagd voor een wethouder die niet de waarheid spreekt, voor uitgaven die niet zijn begroot, voor afspraken die blijkbaar in de achterkamertjes van de coalitie tot stand zijn gekomen en nog veel meer. Daar waar andere partijen weigeren openheid van zaken te geven blijven wij als Ronduit Open strijden voor transparantie. Wij zijn en blijven ervan overtuigd dat onze inwoners recht hebben op een open en dus eerlijk bestuur. 

Financiën

De inwoners van Leudal betalen al jaren veel teveel belasting. En dat is een doorn in het oog van Ronduit Open. We zijn niet tegen het betalen van belasting, maar wel tegen het betalen van TEVEEL belasting. En dat is in Leudal al jaren zo. De voorbije jaren heeft Leudal tientallen miljoenen over gehouden. Ronduit Open heeft voorstellen gedaan om tot een meer realistische begroting te komen. Neem alleen die zaken op in de begroting die je ook kunt uitvoeren. Ieder jaar weer zijn de plannen van dit college veel groter dan ze kunnen uitvoeren. En ieder jaar wordt het geld wat is begroot, en niet wordt uitgegeven, in een hele grote spaarpot gestopt.

Wij vinden dat geld dat niet is uitgegeven terug moet naar onze inwoners. Maar dat weigert deze coalitie. Dit overschot heeft nog een ander negatief effect. Namelijk dat er niet kritisch wordt gekeken naar de uitgaven. Iedere keer vragen wij om ook kritisch te zijn op de uitgaven en vast te houden aan eerder genomen besluiten. Maar blijkbaar is er zoveel geld voorhanden dat er nu onverantwoorde keuzes worden gemaakt die ook nog eens een extra claim gaan leggen op de toekomst. Zo is er een fors bedrag uitgekeerd aan het Maasveld zonder de garantie dat dit park financieel zelfstandig kan draaien en zonder te kijken naar de effecten voor bijvoorbeeld de tennisvereniging Napoleon in Haelen. Ook bij de aanleg van wegen van onvoldoende onderzocht of het niet goedkoper kan.

 

Verenigingen

Dit college roept al jaren dat ze met nieuw beleid komen voor onze verenigingen. Zodat verenigingen weten waar ze aan toe zijn. Maar het blijft maar bij praten en praten en het inhuren van veel externen. En in de tussentijd verandert er niks. Verenigingen die vooruit willen moeten maar wachten en wachten en in de tussentijd is de wethouder opgestapt. Dat laatste zal wel betekenen dat het zittende college voorlopig ook niks gaat doen en zo zijn we straks vier jaar verder zonder dat er ook maar iets is gebeurd. Wij hebben al jaren opgeroepen om de middelen die beschikbaar zijn over te dragen naar de verenigingen die zelfstandig aan de slag willen. Die zelf prima weten wat goed voor hen is. Maar voorstellen van ons voor die werkwijze werden telkens afgewezen. Ook het dossier de Postkoets is weer een voorbeeld van NIET besturen. De oplossing ligt al ruim een jaar klaar maar het college weigert om in te grijpen. Of dat komt doordat belangen van bestuurders van de Postkoets vermengd zijn met belangen van de politieke partijen Samen Verder en D66 laten we hier maar in het midden.

 

Bouwen

De huidige coalitie beloofde 750 woningen. We zijn nu over de helft van de bestuursperiode maar er komt helemaal niets terecht van de woningbouwplannen. Ja, plannen zijn er genoeg maar woningen worden niet gebouwd. Wij hebben vele voorstellen gedaan om er voor te zorgen dat er daadwerkelijk wordt gebouwd in alle kernen van Leudal. Maar de coalitie wees al onze voorstellen naar de prullenbak. Zelf kwamen ze met enkele voorstellen die dus op geen enkele wijze bijdragen aan het daadwerkelijk versnellen van de woningbouw. Veel ondernemers en burgers lopen tegen een muur op in Leudal en zijn langzamerhand alle vertrouwen kwijt in de lokale overheid. Leudal is blijkbaar heel goed in staat om telkens aan te geven wat er allemaal niet kan. Meedenken om plannen wel te realiseren lijkt in Leudal onmogelijk. Wij vinden dat besturen ook inhoudt dat je als college keuzes maakt. Keuzes die zorgen voor meer woningen. Nu verschuilen wethouders zich achter de eigen ambtenaren en tonen geen lef.

Openbaar groen

Bomen, bomen en bomen. De wethouder die hier over gaat presteert het om alles te blokkeren als dat ten koste gaat van een boom. Parkeerplaatsen die worden geblokkeerd door bomen, woningbouwplannen die worden tegen gehouden door bomen en inwoners die worden gedwongen om naar de rechter te stappen als bomen overlast veroorzaken door bijvoorbeeld gevaarlijk overhangende takken. Wij vinden dat er plekken genoeg zijn voor herplanting, als bomen gekapt moeten worden voor een ander belang. Het kan niet zo zijn dat onze inwoners telkens maar bij de rechter, zelfs in twee instanties, hun gelijk moet gaan halen (en ook hebben gekregen!).

Zevenellen en hoog water

Jarenlang weigerde dit college om op te komen voor de belangen van de inwoners die grote zorgen hebben over wat er gebeurt op het Zevenellen-terrein. Keer op keer hebben wij als Ronduit Open aandacht gevraagd voor de risico’s en ook voor een open en heldere communicatie. Wij vinden het onbestaanbaar dat de risico’s van Zevenellen door een groot deel van de politiek worden gebagatelliseerd. We zijn blij dat na al ons aandringen het onderwerp in Leudal, de omliggende dorpen en ook bij de provincie eindelijk eens wat aandacht krijgt. Wij blijven ervoor waken dat de belangen van onze inwoners in dat gebied worden beschermd en dat er open en eerlijk wordt gecommuniceerd. Eenzelfde treurige gang van zaken zien we nog steeds in het dossier hoog water. Getroffen burgers lopen tegen een muur van onbegrip aan. Er wordt niet geluisterd en er wordt geen antwoord gegeven op heel normale vragen vanuit de gedupeerden. Wij vinden dat het college onvoldoende oog heeft gehad voor de gedupeerden en zijn blij maar tegelijk ook ‘verdrietig’  dat nu blijkbaar de provincie wel in staat is om duidelijk te communiceren terwijl dit primair een taak is van de gemeente Leudal.