18 dec 2020Overheid

Architect Kindcentrum Leudal West bekend

Leudal / Midden-Limburg

Op woensdag 16 december 2020 ondertekenden Stichting Primair Onderwijs Leudal en Thornerkwartier (SPOLT) en ‘Kern architecten’ uit Roermond een overeenkomst voor het ontwerp van het nieuwe Kindcentrum in Leudal West. SPOLT ondertekent deze overeenkomst als bouwheer van het nieuwe Kindcentrum. De gemeente Leudal staat aan de lat voor de financiën vanuit haar rol in de onderwijshuisvesting.


Op dinsdag 7 december jl. werd de definitieve opdracht voor het ontwerp van het nieuwe Kindcentrum Leudal West verstrekt aan ‘Kern architecten’ uit Roermond. Nu ook de overeenkomst ondertekend is, kunnen de partners van het Kindcentrum, zijnde SPOLT, Hoera Kindercentra, Stichting Bibliocenter en de gemeente aan de slag met de ontwerpfase.

Vlekkenplan

De eerste stap in het ontwerpproces is het vaststellen van een vlekkenplan. Het vlekkenplan is de grove situering op het terrein (parkeren, autoverkeer, fietsers, hoofdingang, situering gebouwen en het speelterrein). Dit vlekkenplan wordt in januari/februari 2021 met de partners, een vertegenwoordiging van de dorpsraden en omwonenden besproken.

 

Communicatie

In 2021 start de formele communicatie vanuit het project ‘Kindcentrum Leudal West’. De werkgroep ‘communicatie’, bestaande uit medewerkers van de partners, draagt hier zorg voor. Het voornemen is om inwoners en betrokkenen met regelmaat te informeren over de voortgang van het project. In 2021 volgt hierover meer informatie en krijgen zowel de architect als diverse werkgroepen de gelegenheid zichzelf voor te stellen. Ook volgt er dan meer informatie over de samenstelling van de werkgroep die samen met de partners meekijkt naar de buitenruimte.