Overheid

Een groen gemeentehuis

Markt 36, 6051 DZ Maasbracht

Wie goed om zich heen kijkt ziet in onze dorpen steeds meer tegeltuinen ontstaan. Veel tuinen in Maasgouw zijn (grotendeels) versteend. Zo’n tegeltuin is misschien onderhoudsarm, er kleven ook een aantal nadelen aan.

Tegeltuinen kunnen voor wateroverlast zorgen, omdat het water niet in de bodem kan wegzakken. Bij een stevige regenbui raakt het riool sneller overbelast, terwijl er door het veranderende klimaat juist meer piekbuien komen. 

Een groene tuin is ook beter voor de leefbaarheid. In de zomer houdt steen de warmte vast. Bomen en planten werken juist verkoelend.

Het is één van de redenen dat het in de bebouwde gebieden zomers veel warmer is dan in landelijke gebieden. Ook slinkt het leefgebied van dieren en planten door de aanleg van steeds meer tegeltuinen. En dat is slecht nieuws voor de biodiversiteit, die toch al zo onder druk staat.

Geveltuin gemeentehuis

In dicht bebouwd gebied wordt het in de zomer warmer dan in het omliggende buitengebied. Gebouwen houden namelijk meer warmte vast. Dit wordt het hitte-eiland effect genoemd. Het gemeentehuis aan de Markt in Maasbracht ligt midden in zo’n hitte-eiland. De komende jaren gaat de gemeente maatregelen nemen om hier de hittestress te verminderen. Vooruitlopend hierop is bij het gemeentehuis alvast een mooie geveltuin aangelegd.

Een deel van de tegels bij het gemeentehuis is weggehaald en vervangen door groen.

Het resultaat mag er zijn, een mooi straatbeeld dat, zodra het groeiseizoen aanbreekt, alleen nog maar verder zal verfraaien. Er zijn volop bloeiende planten in de geveltuin gezet die insecten zoals bijen helpen om eten te vinden. Door de klimplanten in de geveltuin blijft het begroeide deel van de gevel in de zomer lekker koel. Ook krijgen vogels een plek om eten te zoeken en nestjes te bouwen.

Zelf ook een geveltuin aanleggen?

Hebt u zelf ook behoefte aan groen voor uw deur? Dan kunt u met toestemming van de gemeente een geveltuin krijgen. Kijk op onze website hoe u dit kunt aanpakken.