11 jun 2020Overheid

Nederweert: Hoe democratisch werken wij in onze gemeente?

Nederweert

Geef uw mening over de lokale democratie

Binnen de gemeente Nederweert vragen we u als inwoner steeds vaker om mee te denken met ons en uw mening te geven. Dat ‘samen denken en -werken’ vinden we als gemeenteraad, het college van B&W en de ambtelijke organisatie belangrijk. Maar wellicht dat u deze werkwijze niet herkent of niet tevreden bent over de wijze waarop wij dit aanpakken.

Van 11 juni t/m 2 juli horen wij graag van u: Wat gaat goed? En wat kan beter? Laat het ons weten op www.nederweert.nl/geefjemening.

Werkgroep

De gemeentelijke werkgroep die zich bezighoudt met het verbeteren van dat samen denken en –werken bestaat uit raadsleden, de burgemeester en werknemers van de gemeentelijke organisatie. Martin van Montfort, voorzitter van de werkgroep: "We onderzoeken hoe we als gemeenteraad beter kunnen vergaderen en besluiten kunnen nemen. We willen de samenleving meer betrekken bij plannen en beleidsvorming. Maar hoe geven we u als inwoner het beste een stem? Dat horen we graag van u!"

 

Quick scan

Daarom staat van 11 juni t/m 2 juli een vragenlijst op de gemeentelijke website. We zijn benieuwd naar hoe u de werkwijze van de raadsleden, het college van burgemeester en wethouders en ambtenaren ervaart. We vragen u bijvoorbeeld of u voldoende informatie hebt over hoe en wanneer beslissingen worden genomen. Of er genoeg ruimte is om mee te denken? Hoe de gemeente initiatieven van inwoners beter kan stimuleren? Wat u zelf kunt en wilt bijdragen? En wat u van de gemeente verwacht?

 

Laat van u horen

De antwoorden op deze vragen, gebruiken we om onze lokale democratie te verbeteren. We werken samen met onze inwoners en voelen een gezamenlijke verantwoordelijkheid om het goed wonen en werken in onze gemeente te behouden. Laat daarom van u horen door de vragenlijst in te vullen op www.nederweert.nl/geefjemening.

 

Nog een onderzoek

Over twee weken zet de gemeente Nederweert nog een onderzoek onder inwoners uit; dit keer over de gemeentelijke communicatie. Communicatie is belangrijk tijdens de coronacrisis, maar ook zeker daarbuiten. We doen dan ook ons uiterste best om u op allerlei manieren zo goed mogelijk te informeren over zaken die u moet weten. Uw antwoorden helpen het gemeentebestuur om de gemeentelijke communicatie beter af te stemmen op uw behoeften.