23 nov 2020Overheid

Prijsvraag Limburgse Taal

Limburg

De Provincie Limburg en het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben €25.000,- beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van kindermateriaal in het Limburgs, zoals liedjes en boekjes. Ter besteding van deze middelen wordt door de Provincie Limburg een oproep uitgezet, waarbij 4 keer €12.500,- te vergeven is!

Convenant Limburgse taal

Op 6 november 2019 ondertekenden de Provincie Limburg en het ministerie van Binnenlandse Zaken het convenant Limburgse taal. De partijen gaan zich inspannen en samenwerken om het Limburgs als regionale taal in Nederland te behouden, het gebruik ervan te bevorderen én om de positie van het Limburgs te verstevigen.

Lanceren informatie 

Meer informatie hierover lanceren we op dinsdag 24 november aan de hand van een filmpje én geven we je graag tijdens een webinar Limburgse taal. 

Webinar Limburgse taal

Tijdens de webinar ontvang je tevens meer informatie over de prijsvraag. Houd daarom dinsdag 1 december om 20:00 uur in je agenda vrij en zorg dat je erbij bent!