Overheid

Roermond voorbereid op naleving corona-maatregelen

Roermond

Nu sluiting van campings, recreatieparken, (jacht)havens en winkelboulevards niet mogelijk blijkt, trekt Roermond zelf alles uit de kast om onbeheersbare en onveilige situaties te voorkomen in het kader van corona.

Zo is onder andere de handhavingscapaciteit verhoogd en worden drukke plekken, waaronder parkeerplaatsen bij recreatiegebieden, uit voorzorg afgesloten.

 

De gemeente Roermond heeft de veiligheidsregio eerder deze week verzocht (jacht-) havens, campings, recreatieparken en winkelboulevards (waaronder het retailpark en de huis- en tuinboulevard) in Roermond te sluiten. Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft aangegeven dat dit juridisch niet mogelijk blijkt. Burgemeester Rianne Donders: “We hebben afgelopen weekend intensief gecontroleerd op al deze plekken en hebben geconstateerd dat mensen en eigenaren zich over het algemeen aan de regels houden. Dat was voor ons niet de belangrijkste reden voor dit verzoek.” 

 

De belangrijkste reden om te verzoeken tot sluiting van locaties was volgens Donders de maatschappelijke onrust. Donders: “Er ontstond afgelopen weekend veel boosheid, ongeloof en zorg bij onze inwoners met betrekking tot recreatieve bezoekers, waaronder Duitse gasten, die Roermond bezochten.

Het gedrag dat wij van onze inwoners vragen om zoveel mogelijk thuis te blijven strookt niet met de beelden die mensen afgelopen weekend zagen.

Wij nemen dit uiterst serieus, aangezien we ook de komende tijd draagvlak onder de bevolking moeten zien te behouden voor het gedrag dat we van ze vragen. Ik heb echt enorme bewondering voor onze inwoners die in grote meerderheid gehoor geven aan de oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven.”

 

Inzetten op ontmoediging

Donders is teleurgesteld dat plekken met een grote aantrekkingskracht op bezoekers niet gesloten kunnen worden met het oog op de Paasdagen. “Dat zou de beste ontmoediging zijn geweest. Tegelijkertijd zien we dat er vanuit de veiligheidsregio diverse andere maatregelen worden genomen om recreatief bezoek te voorkomen en te ontmoedigen. De inzet van de KMAR heeft afgelopen weekend effect gehad. Dit wordt geïntensiveerd de komende dagen. Daar komt bij dat ook Duitsland intensiever controleert aan de grens en ook quarantainemaatregelen heeft afgekondigd voor mensen die langer dan 24 uur in Nederland verblijven. Ik heb er vertrouwen in dat dit gaat werken.”

 

Extra maatregelen

Roermond neemt binnen haar eigen bevoegdheid zelf ook extra maatregelen voor het komende Paasweekend. Zo is de handhavingscapaciteit verhoogd en worden specifieke plekken intensiever gecontroleerd en gehandhaafd samen met politie. Op voorhand sluit gemeente en Stichting Limburgs Landschap een aantal plekken waarvan is geconstateerd dat het er te druk kan worden, zoals parkeerplaatsen bij recreatiegebieden. Roermond voert daarnaast een lik-op-stuk beleid. Wanneer mensen zich niet aan de regels houden kan men dus een boete verwachten. Indien er op locaties onveilige situaties (dreigen te) ontstaan kunnen deze alsnog gesloten worden.