Overheid

Start herinrichting De Joncker Nunhem

De Joncker (voormalige voetbalaccommodatie ) Nunhem.

Afgelopen zaterdag hebben de 3 Prinsessen van de Carnavalsvereniging De Bosuule in Nunhem samen met wethouder Martens 3 bomen (wilg, paardenkastanje en berk) geplant op de locatie van de voormalige voetbalaccommodatie in Nunhem.

 Deze aanplant is tevens de officiële starthandeling van de herinrichting van dit terrein, De Joncker. In het najaar wordt de overige aanplant, samen met de verschillende stakeholders, gerealiseerd. Deze aanplant draagt bij aan de ambities van de gemeente Leudal om de biodiversiteit te vergroten en extra bomen te planten.

Herinrichtingsplan

Door Food Forest Factory is, in opdracht van de gemeente Leudal, een herinrichtingsplan opgesteld voor de voormalige voetbalaccommodatie in Nunhem. Dit herinrichtingsplan is gebaseerd op de wensen van de inwoners van Nunhem, de Dorpsraad Nunhem, Carnavalsvereniging De Bosuule Nunhem, Stichting Jeugd Activiteiten Nunhem, Kindervakantiewerk Haelen-Nunhem en Jong Nederland Haelen.

Het ontwerp van het Prinsenbos lijkt op het gezicht van een uil, wat natuurlijk aansluit bij de naam van de Carnavalsvereniging “De Bosuule” Nunhem. Daarnaast is een grote ruimte gereserveerd voor de activiteiten van onder andere Jong Nederland en Stichting Jeugd Activiteiten Nunhem (het Kampeerterrein) en wordt een gedeelte van de voormalige voetbalvelden ingericht als voedselbos.

Verder zijn er verschillende graspaden ingetekend. De bestaande houtopstanden op en rondom de voormalige voetbalvelden blijven behouden en zijn geïntegreerd in het herinrichtingsplan. De gekozen inrichting en de aan te planten soorten bomen en struiken zorgen voor een goede en duurzame verbinding tussen de kern Nunhem en het Natura 2000 gebied Leudal en een fraaie invulling voor de voormalige voetbalvelden.