Overheid

Wat valt er te kiezen?

Limburg

Nederland telt 21 waterschappen. Die zorgen voor bijvoorbeeld schoon en voldoende water en voor veilige dijken in hun werkgebied. In Limburg hebben we er één, namelijk Waterschap Limburg. 

Elk waterschap heeft een algemeen bestuur dat beslist over de koers die binnen het gebied wordt gevaren. Hiervoor zijn er elke vier jaar waterschapsverkiezingen, op dezelfde dag als de verkiezingen voor de Provinciale Staten. 

Wat valt er te kiezen bij de waterschapsverkiezingen? Hieronder wordt het kort uitgelegd.

Op 15 maart 2023 vinden deze verkiezingen weer plaats. Maar wat doet een waterschap precies? Dit en meer info over de verkiezingen kun je terugvinden op deze pagina over de Waterschapsverkiezingen.

Als inwoner van Nederland heb je belang bij goed waterbeheer en daar betaal je voor. Waterbeheer heeft invloed op hoe we wonen, werken en recreëren. Daarom worden één keer in de vier jaar verkiezingen georganiseerd waarin jij meebeslist over de samenstelling van het waterbestuur in jouw waterschap. In Maasgouw hebben we Waterschap Limburg(externe link).

Hoe beschermen we de mens tegen het water? En het water tegen de mens? De keuzes die de waterschappen hierover maken, raken iedere Nederlander. Maar iedereen is toch voor veilige dijken en tegen wateroverlast? Dat is natuurlijk zo. En van taken als rioolwaterzuivering en onderhoud van dijken staat vast dat ze gedaan moeten worden. Maar er zijn voor veel problemen meerdere oplossingen én investeringen mogelijk.

Vind jij bijvoorbeeld dat we preventief belastinggeld moeten investeren in het voorkomen van schade door extreem weer of wacht je liever om te kijken of schade daadwerkelijk optreedt? Er valt dus echt wat te kiezen bij de waterschapsverkiezingen!

Op wie kan ik stemmen?

Op de website van Waterschap Limburg is het overzicht van de politieke partijen(externe link) te vinden die meedoen aan de verkiezingen. Er staan 18 partijen op deze lijst. 

Vind je het moeilijk om te bepalen op wie je wilt stemmen? Maak dan gebruik van de online Stemhulp(externe link).

Meer weten over de waterschappen?