8 okt 2021Overheid

We­bi­nar On­der­ne­mend Lim­burg: vi­sie op in­ter­na­ti­o­na­le werk­ne­mers

Limburg

80.000 internationale werknemers

We hebben in Limburg op dit moment 80.000 internationale werknemers en de verwachting is dat dit aantal de komende jaren nog verder zal groeien naar meer dan 100.000! Limburg heeft internationale werknemers hard nodig. Daarom willen we een goede gastprovincie zijn voor deze groep werknemers.

Van huisvesting en integratie tot goed werkgeverschap

In de visie hebben samenwerkende partijen - van de Stuurgroep Internationale Werknemers Limburg (Provincie Limburg, Ondernemend Limburg en gemeenten) - een plan uitgewerkt. Dat gaat over wonen, werken en samenleven. Van huisvesting tot goed werkgeverschap, van veilig werken tot het bevorderen van integratie.

Interview en vragen

Tijdens het webinar interviewt Provincie collega Bert Achten de voorzitter van de stuurgroep Internationale Werknemers Limburg, Giel Braun. Uiteraard is er voor deelnemers voldoende gelegenheid om vragen te stellen.

Webinar voor eenieder die werkt met internationale werknemers

Kortom, een interessant webinar dat je niet mag missen indien je werkt met internationale werknemers, je bezighoudt met hun huisvesting of anderszins betrokken bent. Samen zullen we de uitdagingen op moeten pakken. Laat daarom deze kans niet voorbij gaan en meld je aan via onderstaande link.

 
 

Aanmelden

Aanmelden voor het webinar kan tot 10 november 2021, via https://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/Webinar_Ondernemend_Limburg_17november2021(opent externe website).

Je ontvangt na het voltooien van het aanmeldproces een deelnemerslink.