Overheid

Wijziging regelgeving stoken vuur in de open lucht

Leudalplein 1 Heythuysen

Per 10 januari 2023 wijzigen de regels rondom het stoken van vuur in de open lucht. Was het voor particuliere inwoners en (agrarische) bedrijven mogelijk met een vergunning snoeihout van tuinen of erfbeplanting te verbranden in de open lucht, dan wijzigt dit vanaf 10 januari 2023. Concreet betekent dit dat er dan geen vergunningen meer worden verleend.

 

De belangrijkste redenen voor deze wijziging zijn:

  • Sinds 2020 heeft de gemeente Leudal het Schone Lucht akkoord (SLA) ondertekend. Het niet meer mogen verbranden van snoeihout draagt bij aan de doelstellingen hiervan. Hierdoor vindt er minder ongezonde uitstoot plaats van fijnstof en roet;
  • Voor particuliere inwoners is er een goed alternatief voor het afvoeren van snoeihout: gratis afvoer via de milieustraat of via de eigen gft-minicontainer (per perceel zijn 2 containers van 240 liter mogelijk);
  • Als bedrijven snoeiafval willen afvoeren, dan is sprake van bedrijfsafval, waardoor ze een erkende inzamelaar dienen in te schakelen om het afval te laten afvoeren.


Deze wijziging heeft geen betrekking op:

  • Verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke.
  • Sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven, als geen afvalstoffen worden verbrand.
  • Vuur voor koken, bakken en braden.

Hiervoor geldt nog steeds dat wanneer er geen sprake is van gevaar, overlast of hinder voor de omgeving, dit zonder vergunning is toegestaan.

 

Gezondheidswinst
Wethouder Michel Graef: ”Met de deelname van onze gemeente aan het Schone Lucht Akkoord hebben we onszelf opgelegd om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in Nederland. Samen met andere deelnemende partijen streven we naar een gezondheidswinst van minimaal 50 procent in 2030 ten opzichte van 2016. Door het stoken van vuur in de open lucht niet langer toe te staan, uitzonderingen daargelaten, dragen we bij aan deze doelstelling.”

 

Uitzonderingen

Voor kampvuren en vuren bij culturele festiviteiten (zoals Sint Maartensvuur) geeft de gemeente wel nog vergunningen af. Dit wanneer deze worden georganiseerd door een buurtvereniging, samenwerkende buurtverenigingen of dorpsraden. Controle hierop vindt plaats aan de hand van een Kamer Van Koophandel nummer, dat bij de vergunningaanvraag vermeld moet worden. Een uitzondering kan ook gemaakt worden wanneer er sprake is van een besmettelijke ziekte bij bomen. In dit geval is het verbranden van de zieke bomen wel mogelijk en kan ook een vergunning worden afgegeven door de gemeente. Voorwaarde is dat door de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen of een andere deskundige hiervoor een verklaring afgeeft.


Meer informatie

De aangepaste regeling voor stoken van vuur in de open lucht is te vinden via het Gemeenteblad (overheid.nl) en de website van de gemeente Leudal.

 

Gemeente Leudal

Onze gemeente, gelegen aan de Maas, ligt centraal in Midden-Limburg. We danken onze naam aan natuurgebied het Leudal.  Met 36.000 inwoners, verdeeld over 16 dorpskernen en een oppervlakte van circa 165 km2 zijn we één van de grootste landelijke gemeenten van Limburg. Leudal is sociaal- en economisch vitaal met krachtige sectoren in de agri-business, maakindustrie en toerisme. De gemeente kent een rijk verenigingsleven en biedt een diversiteit aan kunst en cultuur. Ook zetten we ons in op gezondheid, sport en bewegen met plezier. Samenwerken met inwoners, verenigingen, bedrijven en buurgemeenten, op lokaal en regionaal niveau, is voor ons van groot belang. Dit voor de versterking van de sociaal-economische structuur. Waar nodig faciliteren we en zijn we klantgericht in onze dienstverlening. Bij initiatieven en investeringen staat duurzaamheid voorop. Trots zijn we op onze 100% coöperatieve windmolens die een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. In Leudal komt alles samen; rust, ruimte en groen. www.leudal.nl