World Cleanup Day ook in Roermond

Roermond
21 - Sep - 2019 - 00:00

Op zaterdag 21 september 2019 is het World Cleanup Day. Dit is het grootste burgerinitiatief ter wereld dat zich inzet tegen zwerfafval. In ruim 160 landen trekken miljoenen vrijwilligers erop uit om samen zwerfafval in kaart te brengen en op te ruimen.

Ze doen dat in straten, parken, bossen en langs rivieren en kusten. Via de ‘Litterati-app’ wordt al het gevonden zwerfafval op soort en vindplek geregistreerd. De World Cleanup Day zorgt op die manier dat dit wereldprobleem beter zichtbaar wordt en ook de vervuilers in beeld komen. 

 

World Cleanup Day in Roermond

Zwerfafval schaadt het milieu heel erg. Het afval wordt niet door de natuur opgenomen of vanzelf verteerd en blijft daarom liggen. Het is bovendien schadelijk voor dieren en planten. Dagelijks wordt door diverse mensen (aannemers, gemeenten, burgers) hard gewerkt om het zwerfafvalprobleem te bestrijden. Dit jaar zijn in de gemeente Roermond al 30 groepen vrijwilligers (buurten, scholen, verenigingen, etc.) aan de slag gegaan om zwerfafval op te ruimen. Ook tijdens de Cleanup Day zijn weer diverse vrijwilligers actief.

Het personeel van Solvay gaat op donderdag 19 september samen met omwonenden en scholieren de Maasoever tussen Linne en Herten opschonen. Op vrijdag 20 september gaan alle brugklassers van Lyceum Schöndeln en Mavo Roermond op pad om de zogenaamde snoeproutes en zwerfafval in wijken in kaart te brengen en op te ruimen. Op zaterdag 21 september houdt de Partij voor de Dieren en een groepje bewoners van Op de Hoort in Herten een actie in het kader de World Cleanup Day. Hulde aan al deze vrijwilligers die zich inzetten voor een schone omgeving, want samen houden we Roermond schoon!

Op de bres tegen zwerfafval

De afgelopen maanden is er extra inzet geweest om Roermond schoon te houden. De gemeente Roermond faciliteerde organisatoren van evenementen om deze nog schoner te maken. We stelden bijvoorbeeld afvaleilanden beschikbaar met extra kliko’s. En de ‘party prikkers’ maakten op ludieke en interactieve wijze het terrein schoon.

Op sommige evenementen is een Kidspoint ingericht waar kinderen mee kunnen doen met de Afval Quiz en de Afval Estafette. Voorafgaand aan de Roermond City Swim heeft er een sup cleanup plaatsgevonden. Stand Up Paddle (sup)-boarders visten zwerfafval uit het water. Basisschoolleerlingen ruimden zwerfafval rondom school op. Dat hoort bij de gastlessen over zwerfafval met onder andere ook een leuke en leerzame afvalquiz. 

Samen houden we Roermond schoon!