Verhalen

Pastoor Koumans voelt zich gesteund

6035 Ospel, Nederland

Pastoor Koumans voelt zich gesteund

Door de Ospelse parochie en ver daarbuiten

André Koumans, geliefd pastoor  van een Nederweerter kerkdorp en centraal figuur in de hechte Ospelse gemeenschap.  Zijn menselijke betrokkenheid maakt hem een ‘graag geziene gast’ bij de diverse evenementen.  De waardering voor pastoor Koumans is groot. Bij jong en oud. Nu er een grote restauratie aan de Ospelse kerktoren noodzakelijk is, tonen inwoners hun steun. Een hechte gemeenschap die samen in actie komt. Dat noemen we ‘Same sterk vör oos kerk!’

 

André Koumans’ curriculum Vitae is veelomvattend. Als 14 jarige volgde hij de opleiding tot religieus broeder in Valkenburg, bij de missionarissen Oblaten van Maria in Ravenbos. Nadat hij in 1961 zijn gelofte als kloosterbroeder aflegde, deed hij de fruitteelt -, landbouw- en kippenvakschool. De opgedane kennis gebruikte broeder Koumans voor zijn werk op de kloosterboerderij waar hij zich hoofdzakelijk bezighield met de fruitteelt. Daarnaast had hij ook zorg en aandacht voor zijn medemens. Zo regelde hij hulptransporten naar Polen en Suriname, waarbij hij ook zelf meermaals de rit naar Polen maakte. Het waren ook die jaren dat broeder Koumans nadacht over wat hij nog meer kon bijdragen aan het geluk van mensen. Hij leerde luisteren met zijn hart. En deze manier van in contact staan met mensen, probeert hij aan ieder die zijn weg kruist, door te geven.

Laatbloeier

In 1985 begon broeder Koumans in het seminarie Bovendonck (Bisdom Breda) zijn priesteropleiding. Meestal is het zo dat studenten na hun middelbare opleiding aan hun studie als priester beginnen. Broeder Koumans was als 42 jarige student een zogeheten ‘Late Roeping’. Met uiterste zorg en doorzettingsvermogen voltooide hij deze studie. Niet eenvoudig voor de eenvoudige ‘landman ‘ die broeder Koumans was.
Halverwege 1991 werd broeder Koumans tot priester gewijd. En zes maanden later, op 5 januari 1992, volgde zijn installatie als pastoor van de parochie Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Ospel.  Zijn eerste indruk was dat hij in Ospel helemaal op zijn plek was. Dat gevoel werd versterkt toen het Ospelse kerkbestuur hem persoonlijk in het klooster te Valkenburg kwam feliciteren. 

Geen onderscheid

In de loop der jaren groeit pastoor Koumans uit tot een centraal figuur in de Ospelse gemeenschap. Iemand die betrokken is bij de vele activiteiten die in Ospel plaatsvinden. Maar ook buiten de dorpsgrens is hij actief. Zo is hij pastoraal medewerker in het St. Jans Gasthuis te Weert en bezoekt hij de zieken in diverse ziekenhuizen en verzorgingstehuizen.  Pastoor Koumans geeft op zijn eigen manier invulling aan de uitoefening van zijn ambt. In de parochie en daarbuiten bestaat een grote waardering voor zijn bezieling en ijver. Geen wonder dat hem vele vrijwilligers – vaklui en hobbyisten – ten dienste staan.
Belangstellend spreekt hij met zijn dorpsgenoten. Hij benadert iedereen met een luisterend oor, waarbij hij geen onderscheid maakt of de betrokkene gelovig is of niet. Hij begroet peuters en kleuters en zelfs de ouderen met een ‘high five’. En af en toe steekt hij de straat over om een  glaasje gerstenat te drinken in het plaatselijke dorpscafé, waar het verenigingsleven zich concentreert en hij met Jan en alleman een praatje maakt. Dat typeert hem als een betrokken herder die over zijn schaapjes waakt. Dat maakt hem mens tussen de mensen.

Fluiten

Niet alleen nu maar ook in zijn tijd als broeder vervulde hij tal van nevenactiviteiten waarvan er één echt uitspringt. Eén die je misschien niet zo snel zou verwachten. Zo was broeder Koumans jarenlang verbonden aan de KNVB als scheidsrechter en als lid van de geschillencommissie. Door de jaren heen, als pastoor van de Ospelse parochie, is hij tal van keren  door voetbalclub RKSVO gevraagd vriendschappelijke derby’s te fluiten. Zijn laatste optreden als scheidsrechter was tijdens het tienjarig bestaan van de Doospelse Derby in 2014. Deze Derby was de kick off voor het feestweekend van 150 jaar Parochie Ospel. Pastoor Koumans floot toen de jubileumwedstrijd.

Steun

Men kan zeggen dat jong en oud pastoor Koumans op een voetstuk heeft staan. Ook nu er een dure restauratie van de kerktoren staat gepland, is er veel financiële steun vanuit de gemeenschap. Ieder doet dat vanuit zijn eigen motivatie. 
De toren van de Ospelse kerk is in slechte staat. De noodzakelijke restauratie ging vorige maand van start. Zo moeten zo’n 5.000 bakstenen worden vervangen, wordt het voegwerk hersteld, moeten diverse nieuwe mergelranden worden geplaatst en zal ook een reeks dakleien worden vervangen. De glas-in- loodramen moeten worden gerepareerd en ook de reparatie van de wijzerplaten is hoog nodig. Al met al een hele operatie waarna de kerk weer voor een lange tijd weer en wind kan weerstaan.

Verdeelsleutel

De totale renovatiekosten van de kerk worden geraamd op ruim € 300.000,-, waarvan 50% door de Provincie, 20% door het Bisdom en 15% door de gemeente Nederweert wordt bijgedragen. De resterende 15% komt ten laste van de parochie. 
Ospelse verenigingen zijn voor de zomer benaderd om een actiecomité te vormen. Met succes! Vertegenwoordigers van de harmonie, de tennisvereniging, de voetbalclub, de handboogschutterij, Jong Nederland, de dorpsraad Ospel, de dorpsraad Ospeldijk, evenals de parochiecommissie zelf en Vrienden van de Parochie maken deel uit van het actiecomité. Voorzitter Antoine Hekers gaf, tijdens het kermisconcert op zondag 25 juni, het startsein voor de crowdfundingsactie ‘Same sterk vör oos kerk’. Hiermee hoopt het actiecomité de benodigde € 45.000,- in te zamelen.

Adoptie

De crowdfundingsactie is een symbolische actie waarbij bakstenen voor € 15,- per stuk kunnen worden geadopteerd. Met deze ludieke actie kunnen mensen financieel een steentje bijdragen aan de renovatie van dit Ospelse rijksmonument.

Dat de actie aanslaat is duidelijk. Het aantal geadopteerde bakstenen blijft groeien. Zo werd onlangs de 1.200e baksteen ‘ verkocht’. Ospelse ondernemers, waaronder De dorpsherberg, de Coop en Smile fotografie, stelden prijzen ter beschikking voor de adoptie van de 500e, 1000e en 1.500e steen.

Ook de plaatselijke Jeugd van RKSVO A1 steunde de actie, ze doneerden hun feestgeld van € 135,- aan het adopteren van stenen.  Jong en oud draagt een steentje bij. De actie wordt - om met de woorden van pastoor Koumans te spreken -  “warm bij u aanbevolen”.

Meer informatie over de actie vindt u op www.parochieospel.nl of volg de actie op Facebook: Same sterk vör oos kerk.
Draagt u ook een steentje bij? Maak dan € 15,- of een veelvoud van dit bedrag over op banknummer NL63 RABO 0319 4215 70 ten name van Samen sterk voor onze kerk. De maand erna ontvangt u een certificaat van de gift(en) met het aantal geadopteerde stenen.

Wist u dat…

de bekende architect Pierre Cuypers uit Roermond de Ospelse kerk heeft ontworpen?
in 1866 is gestart met de bouw van de kerk?
de toenmalige rijksinspecteur de kerk te groot van opzet vond maar pastoor Vullers hem van het tegendeel overtuigde?
dat deze driebeukige kruisbasiliek in vroeg gotische stijl een rijksmonument is?
de bouw van de kerk was begroot op fl. 34.200?
de kosten voor de parochie o.a. beperkt bleven doordat parochianen zelf veel werk verzetten en geld inzamelden?
dat we nu, ruim 150 jaar later, op soortgelijke wijze een deel van de kosten voor een renovatie proberen in te zamelen?

 

Tekst: Nanneke Saes-Van den Boom Lei de Graef