11 nov 2020Verhalen

Pastoor Vankan schreef het boek ‘Heilige Nicolaas, bruggenbouwer tussen Oost en West’

Heilige Nicolaas kerk te Heythuysen.

 Onthulling nieuw retabel en boekpresentatie in  Heythuysen.

Dat pastoor Marcus Vankan uit Heythuysen een groot bewonderaar is en een groot kenner van de Heilige Nicolaas, is in zijn vijf parochies maar ook ver daarbuiten een bekend gegeven. Pastoor Vankan heeft al op menige verenigingsavond in de regio boeiende presentaties verzorgd over de heilige die hem zo na aan het hart ligt.

De informatie die hij gedurende vele jaren over de Heilige Nicolaas heeft vergaard, is de afgelopen drie jaar door hem gebundeld in een kloek boekwerk dat de titel Heilige Nicolaas, bruggenbouwer tussen Oost en West draagt. Het boek telt 175 pagina’s en het wordt op zondag 8 november gepresenteerd in – hoe kan het anders- de Heilige Nicolaas kerk te Heythuysen.

De boekpresentatie is onderdeel van een feestelijk programma dat van 12.00 tot 14.00 uur duurt. Door pastoor Vankan wordt bij deze gelegenheid ook het nieuwe altaarretabel ter ere van de Heilige Nicolaas onthuld en ingezegend. Dit nieuwe altaarretabel is vervaardigd door de Zeeuwse kunstenaar Roeland van der Kley. Een retabel of altaarstuk is een rechtopstaande beeldwand, voorzien van beeldhouwwerk of schilderingen.

Hallo Magazine sprak met Pastoor Vankan over zijn boek en het retabel en natuurlijk op de eerste plaats over zijn fascinatie voor de Heilige Nicolaas.

 

“Een feest van samenzijn, gezelligheid en mysterie”

Marcus Vankan: “Ja, waar komt mijn fascinatie voor de Heilige Nicolaas vandaan. Het was natuurlijk voor mij als kind al een feest van samenzijn en gezelligheid maar ook van veel mysterie. In 1995 werd ik door een collega gevraagd of ik de Sint niet kon vertolken bij een van zijn jongerengroepen. Ik dacht bij mijzelf: ‘Waar begin ik aan?’

Het zou het begin worden van een steeds meer uit de hand lopende hobby. Er ontstond een

ruime verzameling van boeken over het leven van Sint-Nicolaas en de gebruiken rond zijn

feestdag, aangevuld met een collectie Sint-Nicolaasbeelden en andere devotionalia. Ik ging de aan de Sint gerelateerde plaatsen, zoals kerken, kloosters en heiligdommen, bezoeken. De opgedane kennis en mijn verzameling deelde ik met belangstellenden door middel van tentoonstellingen en lezingen her en der in Limburg en elders in Nederland. Want ook al viert de gemiddelde Nederlander dit prachtige feest, heel veel gebruiken bleken qua oorsprong toch onbekend. De informatie die ik gedurende vele jaren verzameld heb, heeft nu een plaats gekregen in mijn boek.

 

“Het is geen doorsnee Sinterklaasboek”

Het is uitdrukkelijk geen doorsnee Sinterklaasboek. Het boek neemt de lezer mee naar de bron. Nicolaas was een heilige die geboren werd in Klein-Azië, het huidige Anatolië in Turkije. Door enkele eenvoudige daden van naastenliefde en vrijgevigheid  verwierf hij wereldfaam.  Het brede publiek heeft nauwelijks weet van de vele legenden die rond zijn persoon ontstonden en die veelal aan de basis stonden van bepaalde gebruiken. Wie het leven van de heilige Nicolaas onder de loep neemt, moet teruggaan tot de vierde eeuw, de tijd toen het christendom niet langer vervolgd werd. Nicolaas was in de eerste decennia van de vierde eeuw bisschop van Myra. Na zijn overlijden op 6 december 335 – het exacte jaartal blijft gissen – verspreidt zich zijn verering met name door de legenden die in omloop komen.  Deze worden door mij - door de eeuwen heen - in dit boek beschreven.”

Door uw bewondering voor de Heilige Nicolaas krijgt  Heythuysen nu een uniek altaarstuk.

Hoe kwam u op dat idee?

Pastoor Vankan: “Het idee ontstond ruim twee jaar geleden toen ik in contact kwam met de Zeeuwse kunstenaar Roeland van der Kley. Ook hij is gefascineerd door het mysterie van het Sinterklaasfeest. Wij zijn beiden lid van het Sint Nicolaasgenootschap Nederland waar ik ook vice-voorzitter van ben. Wij ergerden ons allebei aan de oppervlakkigheid en het commerciële aspect van wat het feest in de laatste jaren geworden is. Hij liep allang met het idee rond om er enkele kunstwerken aan te besteden. Bij mij ontstond het idee om dit in de vorm van een retabel te doen. Immers het feest heeft religieuze wortels. Zo ontstond dus vorig jaar september dit plan. Ideeën werden besproken en materialen werden uitgezocht. We hielden regelmatig contact met elkaar. Met Kerstmis 2019 begon de crowdfunding en inmiddels hebben we 7000 van de benodigde 8500 euro binnen. Daardoor wordt dit project ook iets van mensen die Sinterklaas een warm hart toedragen.

 

Het retabel wordt bij de doopkapel in de Nicolaaskerk geplaatst. Er zal bij dit retabel ook een brievenbus komen.

Die is primair bedoeld voor kinderen die een brief of een tekening aan Sinterklaas willen posten.

Daarnaast kunnen gelovigen het hele jaar door intenties of gebeden er in deponeren die meegenomen zullen gaan worden tijdens de heilige missen in de voorbede.

Ook zal er de mogelijk zijn om noveenkaarsen te laten branden, want daar is ook plaats voor gecreëerd.”

 

Tekst:  Pieter Knippenberg voor HALLO Magazine HALLO Online.nl