Verhalen

Planning Voetbalaccommodatie HEG in Kelpen-Oler miskleun?

Ell, Grathem, Kelpen-Oler en Hunsel

Gemeente Leudal heeft sinds begin dit jaar een nieuwe voetbalaccommodatie voor de 4 dorpen Ell, Grathem, Kelpen-Oler en Hunsel voor ogen in het vroegere Wessemerven aan de Oranjestraat te Kelpen-Oler.

Een grote parkeerplaats, 4 velden met kunstverlichting en kleedlokalen/bestuurs- en bergruimte/kantine (2 verdiepingen)

De kostenraming was eerst 1 miljoen, toen 3 miljoen en vanaf september jl. wordt er op 5,2 miljoen euro gerekend. Het zoekgebied ligt in een uitzonderingsgebied van Waterschap Limburg, dit vanwege het geringe afschot van de reeds zeer laag gelegen Wessemervenlossing die dwars door dit zoekgebied loopt. Bovendien leven in dit gebied zeldzame en beschermde dieren.

De voetballers verwachten volgend jaar augustus hun balletje te kunnen trappen. Maar heeft de gemeenteraad wel juist beslist door te eisen dat dit ambitieuze complex op eigen grond moet komen?

 

In de Wessemervenlossing zou een soort drainagebuis komen die voortaan het overtollige water uit dit zeer laaggelegen gebied, met een ondoordringbare leemlaag, zou moeten gaan afvoeren. In het recente verleden waren hierdoor al grote problemen voor de inwoners van een 7-tal straten.

 

Om het gebied geschikt te maken moet er grond aangevoerd worden om 9 ha KNVB-valide terrein te krijgen. Gemiddeld 1.20m want dit gebied ligt zeer laag t.o.v. de Oranjestraat. Om 1 ha 10 cm op te hogen is 1000m³ nodig. Dat betekent 50 grote vrachtwagens. Voor ophoging van 9 ha met 1.20 m betekent dit 5400 vrachtwagens grond die aan de al of niet bijgestelde PFAS-norm voldoet.

 

Aanvoer door de 3.20m brede Oranjestraat zou de totale vernieling van deze weg betekenen.

De ondergrond van deze Oranjestraat alsook de randen bestaat uit ZINKASSEN. Met Pfas en zinkassen is nog geen rekening gehouden in de kostenramingen.

Ook nog niet met het huidige strenge STIKSTOFbeleid.

 

Er zijn serieuze vragen:

-is de terreinkeuze wellicht wat al te gemakkelijk en ondoordacht genomen?

-zijn er wel 4 voetbalvelden nodig? We zien in de onderhavige dorpen sterk afnemende ledentalen en weglek door de voorgenomen fusies.

-is aankoop van een terrein in Kelpen-Oler op de hoek Oranjestraat/Grathemerweg tegenover de huidige accommodatie niet veel goedkoper? Kan deze accommodatie niet worden betrokken in nieuwe plannen?

-is tijdsdruk op de besluitvorming wel juist? Er zijn immers in Grathem, Ell en ook in Kelpen-Oler nog in totaal 6 voetbalvelden beschikbaar.

-moet de gemeente Leudal zo onnodig veel geld van haar inwoners uitgeven voor dit project, dat elders in Kelpen-Oler veel goedkoper gerealiseerd kan worden?