VerhalenPieter Knippenberg

Van het dorp, voor het dorp De dorpsraad als grote verbinder in Nederweert-Eind

Nederweert Eind

Dorps- en gemeenschapsraden; nagenoeg ieder dorp in de regio waar Hallo Magazine verschijnt heeft er wel een. Uit deze artikelenreeks over dorpsraden blijkt dat dorpsraden in de regio zeer divers zijn. Start-ups zijn vaak nog zoekende en dorpsraden met een lange historie en ervaring nemen in hun gemeenschap inmiddels een belangrijke plek in. 

Sommige raden bestaan al bijna een halve eeuw lang zoals die van Nederweert-Eind waar de naamgeving van de raad door de jaren heen wel gemoderniseerd werd en van Oranjecomité via Paroc

hieel comité veranderde in de huidige naam: Dorpsraad Eind. Waren veel raden in het verleden hoofdzakelijk bezig met het behartigen van belangen van de inwoners richting de gemeente of naar andere instanties, nu wordt steeds meer de focus gelegd op het initiëren en organiseren van allerlei uiteenlopende activiteiten in de eigen gemeenschap die de leefbaarheid in de kern ten goede moeten komen.

In Nederweert-Eind, een compacte kern met een heel groot buitengebied met in totaal zo’n 1800 inwoners en gelegen in de hoek die de Noordervaart met het kanaal Wessem-Nederweert vormt, is onder leiding van voorzitter Jac Beerens de dorpsraad nadrukkelijk aanwezig; een actieve dorpsraad die vanwege haar coördinerende betrokkenheid bij tal van activiteiten in het dorp niet meer weg te denken valt. Hallo Magazine sprak met Jac Beerens die na een voorzitterschap van meer dan een decennium afscheid, als voorzitter van het bestuur van de dorpsraad wil gaan nemen. Jammer, want Jac Beerens lijkt de gedroomde voorzitter te zijn; een duidelijk bevlogen man en een bestuurder pur sang die geboren en getogen is in Nederweert-Eind en in zijn woonplaats over een heel groot netwerk beschikt.

Festeynder en Eynderhoof

“Nederweert-Eind is een kleine  bruisende gemeenschap met een rijk verenigingsleven, waar de mensen in het algemeen heel tevreden wonen tussen prachtige natuur op loopafstand en met goed bereikbare essentiële voorzieningen. De mensen hier zijn gemoedelijk in de omgang en kunnen heel goed samenwerken. Dat heeft in het verleden en ook in deze tijd tot hele mooie zaken geleid waar de dorpsraad sterk bij betrokken was,” zegt voorzitter Jac wanneer hij ‘zijn dorp’ typeert. Beerens is al vanaf 1989 lid van de dorpsraad. Met die mooie zaken uit het verleden verwijst hij onder andere naar Festeynder, het ooit immens populaire oude ambachtenfestival in Nederweert-Eind dat ontstond uit een initiatief van de toenmalige dorpsraad. Festeynder, Feest in Eind, resulteerde ook nog eens in de oprichting van een toneelvereniging en een heus openlucht museum; Eynderhoof.

Het festival en het museum hebben volgens Beerens Nederweert-Eind op de kaart gezet en zijn daarnaast ook nog eens zeer positief geweest voor de onderlinge binding in het dorp. Die positiviteit werkt op heel veel terreinen door. Beerens: “Het blijft jammer dat we na vele jaren afscheid hebben moeten nemen van Festeynder.

Gelukkig zijn er nieuwe initiatieven voor in de plaats gekomen zoals d’Indj Laeftj en het Eynder Pieck Festeyn.

Het faciliteren van dergelijke initiatieven, waarmee per saldo de verenigingen hun clubkas kunnen spekken, is het ‘van het dorp, voor het dorp’ in optima forma voor mij!”

“De band met verenigingen vinden wij heel belangrijk”

De dorpsraad in Eind heeft zich een aantal doelen gesteld waar volgens voorzitter Beerens actief aan gewerkt wordt. Jac Beerens: “Op de eerste plaats willen wij het verenigingsleven in onze gemeenschap stimuleren en activeren.

Onze bestuursleden, vier vrouwen en vier mannen, hebben nagenoeg allemaal een band met minstens één vereniging en hierdoor is de dorpsraad  goed geïnformeerd en sterk verbonden met onze verenigingen.

Dat vinden wij hier in Eind heel belangrijk. Naast input van verenigingen vindt de dorpsraad de inbreng van gemeenteraadsleden uit Eind, jongeren en van nieuwkomers in Nederweert-Eind ook heel wenselijk,” zegt Beerens. “Voor hen is zeker plaats in onze raad. Wij proberen onze verenigingen met raad en daad bij te staan en in dat kader hebben we bijvoorbeeld een thema-avond georganiseerd over hoe een vereniging bestuursleden zou kunnen werven. Ook hebben we als dorpsraad een rol gespeeld bij het zoeken naar passende huisvesting voor verenigingen die door het sluiten van hun verenigingslokaal in de problemen dreigden te komen en dat is gelukt. Meerdere verenigingen maken nu gebruik van de accommodatie van voetbalvereniging Eindse Boys. Overigens organiseren wij ook ieder jaar een concert, de intocht van Sinterklaas en een nieuwjaarsbijeenkomst voor al onze inwoners.

“Het zit hier wel snor met de leefbaarheid”

Natuurlijk zetten wij ons in voor de leefbaarheid van Nederweert-Eind maar heel grote problemen kennen wij gelukkig niet: de leefbaarheid staat hier niet echt onder druk. Het is wel heel fijn dat er plannen worden gemaakt voor de bouw van starters- en seniorenwoningen, want daar is, net als op andere plaatsen, behoefte aan Dorpsraden behoren zich in te zetten voor het belang van hun gemeenschap in het algemeen. Dat doen wij natuurlijk ook. Zo hebben we contact met Veilig Verkeer Nederweert over de onveilige situatie voor de vele scholieren en andere fietsers die via de rotonde naar Nederweert gaan. We hebben een goed contact met de gemeente Nederweert.

De burgemeester van Nederweert hecht er belang aan om ieder jaar in gesprek te gaan met de voorzitters van de dorps- en gemeenschapsraden in de gemeente.

Ook met de politie werken we prima samen. Eénmaal per jaar organiseren we gezamenlijk een veiligheidscheck in het dorp. We lopen dan een rondje door het dorp en wijzen onze bewoners op mogelijke onveilige situaties. De buurt Whatsapp is samen met de gemeente en dorpsraad opgezet. Tenslotte vinden wij het als dorpsraad belangrijk te functioneren als intermediair in onze gemeenschap. Waar nodig proberen wij verenigingen te helpen en initiatieven te omarmen en te  ondersteunen. Daarom is de band van onze bestuursleden met verenigingen in het dorp ook zo van belang.

Zo hebben wij bijvoorbeeld ondersteuning gegeven aan het MBO, het Meer bewegen voor Ouderen en spelen wij ook een bescheiden rol bij de zeer goed bezochte Open Eettafel in Nederweert-Eind waarvan wij het financiële deel van deze activiteit onder ons beheer hebben. Ook ondersteunen wij verenigingen bij het aanvragen van subsidies en dergelijke en zoals gezegd, hebben wij onlangs een bemiddelende rol gespeeld bij de huisvesting van de verenigingen die Bij Lenie geen onderdak meer hadden.

Om te voorkomen dat verenigingen in Eind op een zelfde datum een activiteit organiseren, beheren wij een activiteitenkalender.

Door al deze zaken willen wij een verbindende schakel in Nederweert-Eind te zijn. Nu is het echter tijd geworden om het stokje over te dragen aan een nieuwe voorzitter en ik ben ervan overtuigd dat er een goede opvolger gaat komen,” aldus scheidend voorzitter Jac Beerens die ongetwijfeld op andere terreinen in zijn woonplaats actief blijft.