4 mei 2022VerhalenPieter Knippenberg

Van het dorp, voor het dorp: Hieël Hael timmert aan de weg

Heel / Gemeente Maasgouw

“Wij willen verbinden en actief meehelpen om draagvlak te vinden voor mooie ideeën uit onze gemeenschap”

 

In de serie over dorps- en gemeenschapsraden komt deze keer de Stichting Hieël Hael aan het woord. Hieël Hael is geen traditionele dorpsraad maar bestaat uit een groep enthousiaste en betrokken inwoners, met elk eigen competenties, die een positieve bijdrage willen leveren aan thema’s die leven in Heel, Panheel en de buurtschappen Pol en Osen. Hieël Hael is een krachtige naam die bedacht zou kunnen zijn door een gerenommeerd reclamebureau. Dat is echter niet het geval. De naam is in Heel, door mensen uit Heel bedacht. Er is bewust gekozen voor een naam in het eigen dialect. De twee woorden met samen slechts negen letters drukken uit dat Hieël Hael zich inzet voor alle vier de kernen van het dorp en ook voor alle inwoners van jong tot oud. Bert Suntjens is vanaf de oprichting voorzitter van de stichting en Jeannette Kuppens vervult de rol van vicevoorzitter. Guido Athmer is secretaris en Erwin Ramakers is penningmeester. In het bibliocenter van Heel, de vaste vergaderplek van Hieël Hael, gaan Bert Suntjens en Jeannette Kuppens met Hallo Magazine in gesprek.

 

Jeannette Kuppens en Bert Suntjens vertellen dat het allemaal begon met een inwonersavond die door de werkgroep Hieël Hael in maart 2019 werd georganiseerd. Er werden veel ideeën opgehaald en om hiermee aan de slag te gaan was het nodig een stichting op te richten.

Beide bestuurders voelen zich sterk betrokken bij de gemeenschap Heel. Bert Suntjens is er geboren en getogen en Jeannette Kuppens woont er nu al weer twaalf jaar met veel tevredenheid. Het dorp Heel heeft in tegenstelling tot andere dorpen in de gemeentes Maasgouw en Leudal nooit eerder een dorpsraad gehad. Was hier dan geen behoefte aan?

“Niet wachten tot mensen gaan klagen”

Jeannette Kuppens: “Blijkbaar niet, anders was er wel een belangenbehartigende dorpsraad of een gemeenschapsraad in Heel geweest. Maar wij wilden ook niet wachten met de oprichting van Hieël Hael totdat er zich problemen voor doen en mensen gaan klagen. In sommige dorpen om ons heen zien wij dat de betrokkenheid van de inwoners bij het sociale leven in het dorp kleiner wordt, waardoor de samenhang vermindert. Ik vind Heel nog altijd een heel leuk dorp waar ik graag woon en ik hoop dat ik dat over een aantal jaren ook nog kan zeggen. Dat is de reden dat ik een actieve bijdrage aan Hieël Hael wil leveren.”

 

Een heel eigen werkwijze

Hieël Hael, zo vertellen Bert Suntjens en Jeannette Kuppens, is geen organisatie die zelf allerlei initiatieven aandraagt en uitvoert. Hieël Hael heeft voor een werkwijze gekozen waarbij inwoners van Heel actief uitgenodigd worden om ideeën aan te dragen die zij graag gerealiseerd zouden willen hebben en die bevorderlijk zijn voor de leefbaarheid van Heel.

Gezamenlijk wordt dan gekeken of er draagvlak is voor het idee en hoe het idee verwezenlijkt zou kunnen worden.

Hieël Hael heeft goede contacten met de Gemeente Maasgouw en de weg naar de gemeente is desgewenst snel gevonden. Over de samenwerking met Maasgouw, waar Heel een onderdeel van is, hebben beide bestuurders niets dan lof. Suntjens: “Er wordt wel eens beweerd dat de dorpen aan deze kant van de Maas er maar een beetje bijhangen, maar daar merken wij niets van.

 

Integendeel, de samenwerking en de hulp die wij ondervinden van de gemeente Maasgouw is heel goed. Maasgouw wil net als wij dat Heel een dorp met voldoende voorzieningen blijft en een goede sociale samenhang heeft. De gemeente ziet ons als een volwaardig gesprekspartner. De mensen in Heel moeten elkaar kunnen blijven ontmoeten en daarom ondersteunen wij van harte projecten die de sociale samenhang versterken. Wij als Hieël Hael vinden het ook belangrijk dat ons dorp een mooie uitstraling heeft en dat de leefbaarheid in ons dorp behouden blijft. Voor onszelf én voor toeristen die ons mooie dorp bezoeken.”

Dörpsbòngerd en Heemkring

De nieuwe ‘dörpsbòngerd’ in Heel  is een sprekend voorbeeld  van hoe de Stichting Hieël Hael werkt. De stichting heeft een initiatief van dorpsbewoners om te komen tot een boomgaard in het dorp opgepakt.

Dat heeft uiteindelijk geleid tot het aanleggen van een heuse boomgaard in het centrum van Heel.

Jeannette Kuppens: “De omgeving is er groener door geworden. Een ‘dörpsbòngerd’ is ook nog eens leerzaam, geeft ruimte om elkaar te ontmoeten en is dus goed voor de saamhorigheid. Een dergelijk plan sluit dan ook naadloos aan bij onze doelstelling.

Sandra van Halbeek staat aan de basis van veel groenprojecten, bijvoorbeeld ook aan Catualium Geranium dat nu alweer drie jaar draait. Samen met buurtgenoten worden er in verschillende straten in het dorp geraniums geplant en in bloembakken aan lantaarnpalen gehangen. De aanwonenden zorgen er samen voor dat de plantjes goed verzorgd worden.

Tijdens de inwonersavond in 2019 werd de basis gelegd voor de Heemkring Heel. Enkele inwoners wilden zich gaan inzetten voor het behoud en beter zichtbaar maken van de rijke historie van Heel die terug gaat tot de Romeinse tijd. Ze wisten echter niet goed hoe dit aan te pakken. Hieël Hael ging zoeken naar verbindingen en andere geïnteresseerden sloten zich aan en dit resulteerde in de oprichting van een zelfstandige Heemkring die inmiddels floreert.

 

Ideeën genoeg

We zijn nu twee jaar bezig en we hebben genoeg ideeën waarmee wij aan de slag kunnen gaan om de leefbaarheid in Heel te verstevigen. Dat is ons doel en daar willen wij ons graag voor inzetten,” besluiten Jeannette Kuppens en Bert Suntjens, die de inwoners van Heel graag attenderen op een van de initiatieven waar Hieël Hael momenteel aan werkt, namelijk het opzetten van een dorpskalender. Op deze dorpskalender kunnen verenigingen en organisaties de activiteiten die ze plannen vermelden.

Voor meer informatie:  website: hieelhael.nl