1 nov 2021ColumnsRobert Martens

Column Stoptober, door Robert Martens

Midden Limburg

Tegenwoordig hebben we voor elke dag, week of maand wel een thema. Zo is oktober tegenwoordig stoptober. Doel is om zoveel mogelijk mensen over te halen om te stoppen met roken door te beginnen met de eerste 28 dagen van oktober niet te roken. En tegenwoordig kan dit niet meer zonder dat er bekende Nederlanders zijn die als ambassadeur optreden. Voor stoptober zijn dat dit jaar o.a. Patricia Paay en Hans Klok. Nou zal het lastig zijn om Hans Klok te betrappen als hij toch rookt want hij kan sigaretten laten verdwijnen. 

 

Iedere deelnemer wordt met veel middelen ondersteunt. Er is onder andere een app, een community, een website en een personal coach. En uiteraard is er een Stoptoberhuis. Daarin werden de eerste vijf dagen van oktober vijftig rokers opgesloten. Ik vraag me wel eens af of dit soort acties allemaal wel zin heeft. Nou blijkt uit onderzoek dat je vijf keer meer kans hebt om definitief te stoppen met roken als je met Stoptober mee doet.

En stoppen met roken is natuurlijk ook verstandig. Algemeen bekend is dat roken leidt tot een forse aantasting van de gezondheid. Hoewel ik wist dat het slecht was heb ik toen ik jong was toch besloten om te gaan roken. Inmiddels ben ik gelukkig al weer heel veel jaren geleden gestopt. Overigens was er toen nog geen stoptober.

 

Iedereen die wat ouder is herinnert zich ongetwijfeld nog wel de potjes met sigaretten die op tafels stonden bij een verjaardag. Want je was geen goede gastheer of gastvrouw als je niet sigaretten op tafel had staan en dan liefst nog voor iedere gast zijn eigen merk. Daarnaast was roken overal normaal. In de trein had je rookcoupes. In het vliegtuig mocht je achterin zitten als je wilde roken. In het openbare leven of het nou theaters, cafés, restaurants discotheken of zelfs ziekenhuizen waren het stond er soms blauw van de rook. En dit ondanks dat iedereen eigenlijk wel wist hoe slecht roken was voor de gezondheid van de roker maar ook van iedereen die meerookte. Want al in de jaren 50 en 60 kwamen er onderzoeken waaruit een verband bleek tussen longkanker en roken.

 

Vanaf 1974 begon de overheid antirookcampagnes te financieren. Vanaf 1990 is er een verbod op roken in alle openbare ruimtes. Wel kwamen er op veel openbare plekken rookruimtes waar nog wel gerookt kon worden. Ik kan mij nog herinneren dat in het begin van het rookverbod er nog hooglopende discussies waren over de beperkingen in keuze vrijheid die rokers werden opgelegd. In de politiek werd er volop over gesproken en natuurlijk werden er rechtszaken gevoerd over het rookverbod. Dat leidde er uiteindelijk ook nog toe dat vanaf 2002 er recht kwam op een rookvrije werkplek. Maar die hoogoplopende discussies zijn verstomd. We vinden het steeds gekker om mensen te zien roken op een openbare plek. Het heeft wat jaren geduurd maar de houding tegenover roken is inmiddels volledig veranderd. Burgers zijn er van doordrongen dat roken aangepakt moet worden. Daarbij helpt naast het verbod op roken in openbare plekken ongetwijfeld ook de enorme prijsstijging van sigaretten en de hulp die wordt aangeboden aan degene die willen stoppen. Of helpen de vreselijke foto’s op pakjes sigaretten. In ieder geval heeft de jarenlange strijd op veel fronten succes gehad.

 

In onze maatschappij hebben we meer problemen die om een oplossing vragen. Zo zijn onze zeeën, rivieren maar ook beken ernstig vervuild door plastic soep. Door verwering, zonlicht en golfslag valt groot plastic uit elkaar in steeds kleinere delen maar het verdwijnt nooit helemaal. Zeker als wethouder voor natuur maak ik mij daar wel zorgen over. Zou het verbod op gebruik plastic rietjes, bestek, borden etc. per 1 juli 2021 net als bij het verbod op roken het begin zijn van een jarenlange strijd met diverse acties die leidt tot het verdwijnen of op zijn minst een forse vermindering van de plastic soep?

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Martens

Robert Martens is wethouder in de gemeente Leudal. Zijn columns schrijft hij op persoonlijke titel en gaan over de alledaagse dingen waar hij tegen aan loopt. Hij is getrouwd en heeft een zoon en een dochter.