ColumnsKarin van der Plas

Column: Verbroken verbindingen herstellen in 2021? door Karin van der Plas

Midden Limburg

Dromen van een wereld vol verdraagzaamheid, vriendschap, zingeving en positieve gezondheid.

Stel je voor dat dromen weer mag in 2021. Dat 2021 een jaar van verhalen wordt, met een wereldverteldag voor iedereen. Gewoon omdat elk verhaal er toe doet. We geloven allang niet meer in sprookjes of Sinterklaas, maar verhalen vertellen is zo oud als Metusalem en die werd 969 jaar oud!  Eigenlijk is de hele wereld gebaseerd op het vertellen van verhalen. Verhalen verbinden. Mensen en verhalen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Kinderen groeien door verhalen en leren zo de wereld om zich heen ontdekken. Waar ruimte is voor vertellen, ontstaat een plek om elkaar te ontmoeten en leren van elkaars ervaringen. Verhalen zijn niet alleen dragers van informatie en geschiedenis, maar ook voertuigen die het leven richting geven. Ze vertellen dat de wereld van vandaag eigenlijk draait om twee vragen, te weten:  Wat is jouw droom voor 2021 en wat is jouw moment in een voor jouw perfecte wereld?

Hoe leuk zou het zijn om met verschillende kleine verhalen van mensen over hun droom,

een gezamenlijke nieuw Levensboek ‘ de dromen van 2021’ te schrijven! Verhalen die een visie voor een nieuwe wereld verwoorden

en ons in staat stellen nieuwe verbindingen aan te gaan of oude verbindingen te versterken of herstellen. Ieder verhaal bevat in de kiem een eigen waarheid en beschrijft een droom of een verlangen. Stel je toch voor dat we samen deze wereld kunnen realiseren en daarmee 2020 laten voor wat het is. Ervan uitgaande dat ook 2020 een belangrijke bladzijde in ons geschiedenisboek is!  

Onze samenleving anno 2021 is toe aan nieuwe verhalen, of zelfs nieuwe sprookjes. Sprookjes waarin goed en kwaad tegenover elkaar worden gezet en waarbij het nodig is om te durven veranderen en lef te tonen tegen de gevestigde orde. Waarbij mensen meer vanuit hun eigen kracht, motivatie en in samenwerking werken om verbroken verbindingen te herstellen. Deze veranderingen kunnen alleen gebeuren in ‘het oog van de orkaan’.

Het ‘oude normaal’ keert namelijk nooit meer terug en dat is wat het is. De uitdaging is nu om met elkaar naar een gezamenlijke toekomst toe te bewegen, die voor iedereen rechtvaardig en betekenisvol is. Samenwerking en solidariteit zijn aantoonbare manieren om de crises van 2020 achter ons te laten en lessen die we eruit kunnen leren ten goede te keren. Een beetje naastenliefde en verdraagzaamheid doet niemand kwaad. Want stel je voor dat we door positieve gezondheid de hele mens ondersteunen of dat aan de keukentafel, echte sociale innovaties plaatsvinden. Stel je voor dat we met oprechte ont-moetingen ons geld verdienen en dat meer rust en zin in ons leven krijgen door gewoon te kiezen voor eenvoud en werk dat ons gelukkig maakt.

 

Gewoon ‘manjana, manjana’  is wat ik veel mensen nu hoor zeggen en dat heeft de Coronacrises ons ook gebracht. Met z’n allen uit de ratrace gestapt en eindelijk voldoende tijd en ruimte om belangrijke levensvragen te overdenken en te ontdekken waarin werkelijke waarde zit.

Het gaat er niet om aparte activiteiten te ontwikkelen om mensen te verbinden. Het gaat er dan om dat we de dingen van het leven zo doen dat ze betekenisvol zijn en toewerken naar onze gemeenschappelijke dromen. Want dat zal mensen met elkaar verbinden. De verhalen van mensen tonen ons het leven waar alles met elkaar verbonden is. Dan blijkt dat zorg, economie, duurzaamheid, onderwijs, onze geschiedenis en democratie voortdurend in elkaar vervlochten zijn. We hoeven alleen maar te luisteren en vertrouwen te hebben in jezelf en de ander.

Vertrouwen is de sleutel tot de ander. En als je wilt dat jouw dromen uitkomen, dan ben jij het die dit waar kan maken. Want sprookjes herstellen uiteindelijk verbroken verbindingen en goed en kwaad. Er was eens een .. ...en ze leefde nog lang en gelukkig. Durf jij jouw eigen verhaal en sprookje te leven? Ik droom over een beter en goed nieuwjaar; nieuwe ronde nieuwe kansen. Ik wens iedereen een liefdevol en vooral gezond 2021. Haal eruit wat erin zit!

 

 

 

 

 

 

Karin van der Plas

Karin van der Plas leeft, werkt en schrijft dus ook vanuit het hart. Een tikkeltje eigenzinnig maar altijd op zoek naar waar het werkelijk om gaat in het dagelijkse leven. Het zijn spiegelende verhalen over mensen, over vreugde en verdriet, maar altijd herkenbaar. Karin nodigt ons uit om elke dag een klein gebaar te maken naar de wereld om ons heen en ons te blijven verbazen over de wederkerigheid van de vreugde, die daarmee gepaard gaat.