22 dec 2021ColumnsMarcus Vankan

KerstColumn: Keuzes door pastoor Marcus vanKan

Midden Limburg

 In het najaar bracht ik uit Rome een bijzonder souvenir mee, in de vorm van een beeld. Het is de beeltenis van een slapende Jozef.

Het beeld van Jozef is niet weg te deken uit de kerststal. Hij staat soms afgebeeld met een stok of een lantaarn in zijn hand. Maar vaak echter in gedachten verzonken, bezinnend, haast alsof hij slaapt en niet goed begrijpt wat er rondom hem heen gebeurd.  

Paus Franciscus ontwikkelde een speciale devotie voor de heilige Jozef. De beeltenis van de slapende Jozef staat op zijn kast, en voor het slapengaan, legt de paus een briefje met een probleem onder diens oorkussen, en vraagt hij de Heer op voorspraak van Jozef om een oplossing. Hij vertrouwt zijn zorgen toe aan de pleegvader van Jezus.


Het omgaan met crisissen op deze wijze is een voortreffelijke manier van werken. Afstand nemen van het probleem, niet hals over kop of impulsief reageren. Even een nachtje erover slapen. En terwijl men slaapt groeit het inzicht dat je niet kunt afdwingen maar dat je gegeven wordt.

 

In onze tijd merken we de impulsiviteit, de wig die gegroeid is tussen mensen. Tussen gevaccineerde - en niet-gevaccineerde mensen. Tussen mensen die hun nuchter verstand gebruiken en wappies die wetenschap wantrouwen. Tussen berichten op sociale media die in alle anonimiteit de ander neersabelen en de ander die tegen de symbolische wind in, hun mening durven te verkondigen. We zijn vooral impulsieve mensen geworden, die op alles reageren. We moeten overal iets van vinden. We zijn mensen geworden, met haast individualistische trekjes, ons eigen ego staat centraal. De vruchten van een neo-liberale levensstijl.

 

Jozef dreigde in de Bijbel ook te vluchten. Wat zou hij gedacht hebben “ je vrouw is zwanger en niet van jou. Weg bij haar.” Maar God grijpt in, “slaap er een nacht over!” Zijn ogen gaan openen en hij ontfermt zich over moeder en uiteindelijk haar kind. In zijn overwegingen kiest hij steeds voor het grotere goed, steeds voor anderen, nooit voor zijn particuliere eigenbelang, en zijn oplossingen zijn steeds creatief. Dankzij mensen als Jozef kan God in deze wereld kwetsbaar aan het licht komen en toch kans maken om open te bloeien. Je hoeft geen grote verantwoordelijkheden te dragen om ook vandaag in je gewone leefomgeving keuzes te maken zoals Jozef. In die zin een gezegende kerstmis toegewenst.

Marcus Vankan