3 apr 2021Columns

 Wees een licht voor elkaar, juist nu. door Pastoor Marcus Vankan

Midden Limburg

Op de eerste dag van de week ging Maria van Magdala, in alle vroegte, terwijl het nog donker was, naar het graf en zag dat de steen voor de opening van het graf was weggehaald.

 

Steen is dode materie, massief en keihard. Steen is eeuwig dezelfde en levenloos. Daarom liggen stenen op de graven van doden. Volgens een oude gewoonte wordt het paasvuur ontstoken met vonken die uit vuurstenen zijn geslagen. Dat is niet erg praktisch. Wel symbolisch! Zelfs aan dode, levenloze steen kan vuur ontspringen en licht. Mensen zijn niet van steen. Maar als je met de dood en het kwaad wordt geconfronteerd, kan het gebeuren dat je versteent. Dat je koud wordt en verhard raakt.

 

Ook wij hebben geestelijke stenen die ons hart blokkeren. Stenen van zorgen en verdriet. Stenen van een groot en kwetsend ego. Stenen van ziekte, eenzaamheid en de dood. Die steen die Corona heet en ons al een jaar gegijzeld. Een steen van individualisme in plaats van barmhartigheid en solidariteit.

 

Een vonk is voldoende. Zelfs een dode steen draagt vuur in zich. Dit geldt ook voor ons, wij dragen een goddelijke vonk in ons. En die zal door de dood heen breken. Eigenlijk is dit Pasen. Uit doodse situaties opstaan, schouders er onder. De kracht ervaren die je in je hebt. Genieten nog van alle liefde om je heen en het wagen te vertrouwen op God. Ook Jezus heeft het gewaagd. En Hij is niet bedrogen uitgekomen. Hij heeft Gods grenzeloze trouw ervaren tot in de dood.

 

De kunst is om je eigen kwetsbaarheid te zien, om het lijden te zien, te benoemen, te accepteren. En dat is de kern van ons ons leven,

en van Pasen, liefde en angst, hoop en wanhoop, leven en sterven horen bij ons zijn. En voor gelovige christenen gaat het dan niet om louter mooie rituelen maar om een levensadem, dag in dag uit. Het gaat namelijk erom dat het leven liefde kent, en hoop. Onlangs doken ze op de zogenaamde Happy Stones. Een Happy Stone is een steen die door iemand mooi beschilderd is en vervolgens ergens neergelegd om de vinder blij te maken. Als je zo'n steen vindt mag je deze meenemen naar huis, of op een ander plekje neerleggen om iemand anders een geluksmomentje te bezorgen.  Benoem die steen die je eigen hart blokkeert en laat het licht van Pasen, nieuwe hoop en nieuw leven toe. In deze geest een zalig Pasen toegewenst.


 

Marcus Vankan