Leudal Fiettocht: Stap ’ns op…

Leudal
19 - May - 2019 - 10:00 - 19 - May - 2019 - 14:00

Op Zondag 19 mei 2019 zal er voor de 31ste keer de Leudalfietstocht  “Stap ‘ns Op” worden georganiseerd door  en voor onze dorpelingen die in diverse Afrikaanse landen via projecten de mensen helpen naar  een beter bestaan.  Zij voeren daar projecten uit op het gebied van schoon drinkwater, basis- en middelbaar onderwijs, gezondheidszorg, gezonde voeding, hygiëne en hulp aan kinderen die onder extra moeilijke omstandigheden leven met of zonder hun ouders.

Mede door deze te houden fietstocht proberen zij een verschil te maken in het dagelijkse leven van de kinderen en de lokale gemeenschappen aldaar.

Zo heeft Stichting Henk Arts uit Horn in Sierra Leone een weeshuis opgezet waar 35 kinderen in de leeftijd van 2 tot 20 jaar verblijven. Hier krijgen ze opvang en begeleiding en worden ze gesteund in het volgen van goed onderwijs. Voor deze kinderen is een goede opleiding van groot belang Zo krijgen zij betere kansen in de toekomst om op eigen benen te staan. Mede deze stichting worden de kosten van het weeshuis gefinancierd.

Zo heeft Riet Gubbels-Voermans uit Baexem in Kameroen een centrum opgericht waar jonge meisjes worden opgevangen die vroegtijdig de school hebben moeten verlaten. Door hen niet in de prostitutie te laten belanden wordt aan deze meisjes les gegeven in koken, naaien en schoonmaken. Zo hebben ze meer kansen op een baantje in de toekomst of kunnen ze een eigen bedrijfje opzetten. Ook wordt in het centrum aan hulpbehoevende ouderen zorg en aandacht besteed.

Via Stichting Care Nyanza helpt John Meeuwissen ui Roggel diverse gemeenschappen in Kenia. Door deze hulp  wordt een bijdrage geleverd aan armoedebestrijding,  inkomensverbetering, ondersteuning in onderwijs en gezondheidszorg. Zo zijn er al diverse scholen gebouwd , waterputten geslagen en een apotheeklocatie gerealiseerd  voorzien van medicijnen.   Aan 50 weduwen zijn er levende dieren geschonken  Ook wordt er voor de jeugd sport- en andere activiteiten georganiseerd.

Wilt ook u meehelpen een verschil te maken in het dagelijkse leven van deze gemeenschappen aldaar, dan bent u van harte welkom om deel te nemen aan deze prachtige fietstocht.