Nieuwe lichting Leudalgidsen sluit de opleiding af

Leudal

Op een druilerige en frisse morgen in mei lopen cursusleider Noud van Berkel en ervaren natuurgids Huub Mintjens het Bezoekers Centrum Leudal binnen. Ze zijn net teruggekeerd van een thema-excursie in het Leudal die ze samen verzorgd hebben.  Met Hallo Magazine praten zij over de opleidingen die Groen Hart Leudal, de educatieve poot van het Bezoekerscentrum Leudal georganiseerd heeft en die op 15 juni a.s. worden afgesloten. De aspirant Leudalgidsen moeten op die zaterdagmorgen een proeve van bekwaamheid afleggen door daadwerkelijk een gedeelte van een natuurexcursie voor hun rekening te nemen.

Huub Mintjens gidst al sinds 2010 met veel voldoening in het Leudal en hij is er nog lang niet op uitgekeken. “Het gebied verrast mij nog steeds,” zegt hij. Van huis uit had hij al een ‘groen hart’ en met zijn groeiende interesse voor de natuur en met zijn kennis op het gebied van de geologie was het niet vreemd dat Huub die ooit goud- en zilversmid was, na het volgen van een opleiding tot natuurgids bij het IVN,  in het Leudal als gids aan de slag ging. Noud van Berkel is na zijn vervroegde pensionering bij Groen Hart Leudal aan de slag gegaan.
 

 

Ook hij was geïnteresseerd in de natuur en kreeg na zijn onderwijsloopbaan nu eens tijd om daar iets mee te gaan doen. Hij volgde bij het BCL de opleiding tot Leudalgids en trad daarna toe tot de groep vrijwilligers die de diverse opleidingen coördineert. Naast de opleiding tot Leudalgids heeft Groen Hart Leudal belangstellenden ook de mogelijkheid geboden opgeleid te worden tot baliemedewerker of tot schoolgids.  “De totale cursusgroep telt dit jaar 16 mensen,” zegt Noud van Berkel.

Het zijn volgens hem allemaal heel verschillende mensen qua opleiding en beroep;  jong en wat ouder en met een nagenoeg gelijke man-vrouw verhouding deze keer.

De opleiding telt een twintigtal bijeenkomsten waarvan een aantal buitenactiviteiten. 

De flora en de fauna  en de cultuurgeschiedenis van het Leudal

Huub Mintjens: “Natuurlijk  zijn die 20 momenten veel te kort om de flora en fauna en de cultuurhistorie van het Leudal goed te leren kennen. Daar is veel meer tijd voor nodig. Maar door middel van deze cursusmomenten proberen we de deelnemers te inspireren zelf op zoek te gaan naar die kennis die ze graag willen verwerven.

We stimuleren de cursisten om vaak mee te lopen met ervaren natuurgidsen want op die manier valt ook héél veel te leren. Noud van Berkel beaamt de woorden van zijn collega-gids want dit is ook het traject dat hij zelf met veel voldoening volgt. Huub Mintjens: “Je kunt en hoeft als gids  natuurlijk niet alles te weten; je kunt simpelweg niet op alle terreinen expert zijn. Je ziet wel vaak dat veel gidsen eerst algemene kennis vergaren en zich daarna gaan toespitsen op een bepaald gebied. Ik ben mij bijvoorbeeld gaan verdiepen in alles wat het leven van vlinders te maken heeft.

Blijven de cursisten na het afsluiten van de opleiding verbonden aan Groen Hart Leudal?

Noud van Berkel: “Dat weet je natuurlijk nooit. De mensen die de opleiding tot baliemedewerker is ons bezoekerscentrum gevolgd hebben, gaan zich daar meestal wel actief inzetten. Ook bij de schoolgidsen zien we dat veel cursisten daadwerkelijk schoolgids worden. Bij de Leudalgidsen blijft het afwachten wie er straks daadwerkelijk in het Leudal gaat gidsen. Je moet daarvoor, naast over  kennis van het gebied, over wat specifieke vaardigheden bezitten. Een gids moet goed met mensen van allerlei leeftijden en achtergronden om kunnen gaan en over geduld beschikken.”

“En over een portie  humor”,vult Huub Mintjens aan. “ Want humor is een essentieel onderdeel van een geslaagde excursie!”

Op zaterdag 15 juni a.s. ontvangen de cursisten, mits ze aan de gestelde doelen voldaan hebben hun certificaat. Noud van Berkel en Huub Mintjens hopen dat veel van de cursusdeelnemers zich daarna gaan inzetten voor Groen Hart Leudal. Een volgende cursus start waarschijnlijk niet voor 2020.

Groen Hart Leudal organiseert activiteiten op verschillende plaatsen: in het Leudal Bezoekerscentrum, in het natuurgebied Leudal en op scholen. Op aanvraag kunnen er begeleide excursies georganiseerd worden. Voor meer informatie zie:  www.groenhartleudal.nl kunnen

Tekst: Pieter Knippenberg