VerhalenPieter Knippenberg

Coördinatoren ‘Buurtgezinnen’ Leudal en Nederweert timmeren aan de weg

Leudal / Nederweert

Van de landelijke organisatie Moeders voor Moeders heeft iedereen wel eens gehoord maar dat er ook een organisatie ‘Gezinnen voor Gezinnen’ bestaat is minder bekend. Toch is deze organisatie ook in de regio Leudal en Nederweert  al enige tijd onder de naam ‘Buurtgezinnen ‘ actief.  De beide coördinatoren Rianne Theunissen voor Leudal en Vivienne Keuren  voor de regio Nederweert timmeren hard aan de weg om aan ‘Buurtgezinnen’ meer bekendheid te geven .

Orthopedagoge Leontine Bibo startte uit eigen initiatief vijf jaar geleden met ‘Buurtgezinnen’. De door haar opgerichte organisatie wil bevorderen dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien in hun eigen gezin. ‘Buurtgezinnen’ wil voorkomen dat kinderen uit huis geplaatst moeten worden en daarom probeert de stichting ouders te ontlasten, kinderen extra aandacht en liefde te geven en het netwerk van het gezin uit te breiden.

De stichting is inmiddels in 60 gemeentes actief en heeft ook samenwerkingsovereenkomsten gesloten met  Leudal en Nederweert . Rianne Theunissen uit Horn is sinds augustus  2019 coördinator voor Leudal .

Hoewel zij maar een aanstelling voor 5 uur per week heeft, besteedt ze meer dan het dubbele aantal uren aan dit werk. Rianne Theunissen: 

“Vivienne en ik besteden momenteel heel veel tijd aan het  vergroten van de bekendheid van ‘Buurtgezinnen’.

We zoeken en benaderen organisaties die mogelijke hulpvragen signaleren en aan ons kunnen doorgeven.  Hierbij valt o.a. te denken aan het Consultatiebureau, het Maatschappelijk werk, het Centrum voor Jeugd en Gezin, kinderopvangorganisaties, onderwijsinstellingen en huisartsenpraktijken . Als deze organisaties van ons bestaan afweten kunnen ze mogelijke hulpgezinnen naar ons doorverwijzen.”

Wij verlenen geen hulp; wij koppelen

Rianne  en Vivienne benadrukken dat zij zelf geen hulpverleners zijn maar dat zij een gezin dat hulp behoeft, kunnen koppelen aan een gezin dat die hulp wil bieden.  Vivienne: “Wij proberen een goede match te maken bij de koppeling van een vraaggezin aan een steungezin dat  hulp aanbiedt. ” Rianne Theunissen heeft onlangs een koppeling tot stand gebracht voor een alleenstaande moeder  met problemen die helemaal geen netwerk in de omgeving heeft. De moeder  kon volgens Rianne echt op niemand terugvallen.

Nu wordt door toedoen van ‘Buurtgezinnen’ haar kindje geregeld opgevangen door een mevrouw waarvan de kinderen al de deur uit zijn. De jonge moeder wordt hierdoor  bij de opvoeding wat ontlast en dat geeft rust.  Rianne: “Doordat een steungezin een vraaggezin op deze wijze kan bijstaan,  is mogelijk dure hulpverlening in de toekomst niet nodig. Nadat het vraaggezin en het hulpgezin door ons bij elkaar gebracht zijn, volgt er altijd eerst een proefperiode want er moet natuurlijk wel een ‘klik zijn’ tussen beide gezinnen.  De steungezinnen doen alles overigens volledig belangeloos.

 

Burenhulp was vroeger de normaalste zaak van de wereld

Vroeger was het eigenlijk de normaalste zaak van de wereld dat de buurt een gezin dat het even wat moeilijker had een helpende hand bood. Nu gebeurt dat natuurlijk ook wel maar er zijn toch in onze steeds meer  individualistische samenleving gezinnen waarvan de problemen niet  zo goed zichtbaar zijn. De organisaties die wij  benaderen, krijgen hopelijk die signalen wél en zij kunnen dan ook aangeven dat ‘Buurtgezinnen’ hulp kan bieden.

Wij merken dat met name in de plattelandsgemeenten de mensen minder snel hulp durven te vragen dan in een stedelijke omgeving.

 

Onze hulpverlening is heel laagdrempelig  en wij hopen dat de vraaggezinnen en de hulpgezinnen in Leudal en Nederweert  ons steeds beter weten te vinden.”

 

Voor meer informatie en voor een aanmelding als vraag- of steungezin kunnen belangstellenden de volgende websites raadplegen: https://www.buurtgezinnen.nl/leudal/ en https://www.buurtgezinnen.nl/weert-en-nederweert/