Verhalen

Het straatnaambordje Naar wie of wat is de straat waarin u woont genoemd?

Roggel / Leudal

Leistertweg in Roggel

Vooral in de zomer is het een drukte van belang op de Leistertweg in Roggel. Dat komt door de vele toeristen want de weg doorsnijdt het gelijknamige recreatiepark, één van de grootste vakantiecentra in Limburg. Aan de enkele jaren geleden voor gemotoriseerd verkeer afgesloten weg lag in het verleden een manege die ook al Leistert was geheten. Leistert is dus in dit gedeelte van Roggel een populaire benaming en oorspronkelijk is het de veldnaam voor het hier gelegen gebied.

De verleiding is heel groot om de naam te herleiden tot de bekende zangvogel.  Een drang die vooral in de hand wordt geholpen door het naambord bij de ingang van het vakantieoord, waarboven de gespikkelde vogel prijkt. Maar de opmerkzame lezer zal  het niet zijn ontgaan dat de vogelnaam dan helemaal fout is geschreven: met korte ei en een t aan het einde. Is Leistert dan misschien het Limburgs plat voor lijster?

Bij veldnamen biedt het grondgebruik nog wel eens de sleutel tot de naamsduiding. Zo ook in dit geval. De uitgang –ert is gerelateerd aan aarde of grond (begroeid met). Het eerste gedeelte is te herleiden tot lies en is een verzamelnaam voor de begroeiende beplanting rondom (moeras)vennen, zoals vlotgras en bies. Het werd gebruikt als weidegebied voor het vee. Langs de weg van Roggel naar Helden lag vroeger een ven, inmiddels verschrompeld tot een plasje.

In de jaren vijftig van de vorige eeuw besloot de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Roggel om deze waterplas geschikt te maken als zwemplek voor de Roggelse jeugd. Het is de oerknal geweest van het huidige vakantiepark.

 

Door Leon Moonen

Met dank aan schrijver Ton van Reen voor de naamsverklaring