21 sep 2022VerhalenJohn Hölsgens

Hoe schrijft u uw persbericht en krijgt deze de juiste aandacht?

Midden Limburg

Aandachtspunten voor uw persbericht.

De redactie van HALLO Magazine ondersteunt graag verenigingen, stichtingen, organisaties en individuele lezers met de publicatie van hun nieuws. Niet iedereen vindt het echter even gemakkelijk om een persbericht te sturen. Want wat moet daar eigenlijk allemaal in staan? In welke volgorde en in welke stijl?

Natuurlijk is geen enkel persbericht hetzelfde qua inhoud. Maar er is wel een soort standaardvorm, die bij de meeste media gebruikt wordt. Die nemen we hier puntsgewijs met u door. Wellicht zijn niet alle punten zijn op elk persbericht van toepassing, maar ze kunnen u vast en zeker op weg helpen.

 

Aanduiding persbericht
Het woord ‘persbericht’ staat in opvallende letters boven de tekst.

Headline of kop
De headline of kopregel is een pakkende regel in grote letters boven het bericht. Die kopregel geeft altijd aan wat het belangrijkste nieuwsfeit is en wie daarvoor verantwoordelijk is (wie en wat). Met andere woorden: deze geeft neutraal en zo exact mogelijk aan waar het bericht over gaat. Vaak zien we een ‘telegramstijl’.

Lead
De lead is de eerste alinea. Deze alinea geeft antwoord op minstens vier van de klassieke journalistieke vragen:

– Wie
– Wat
– Waar
– Wanneer.

In de eerste regel komen wie en wat  – na in de headline te zijn verschenen – dus vaak terug. Dit noemen we functionele herhaling. Het belangrijkste nieuwsfeit moet het duidelijkste overkomen.

Rest van de tekst
De rest van de tekst bevat feiten in volgorde van afnemende belangrijkheid. Dit is vaak de meest geschikte plaats voor de vijfde ‘w’ (of ‘h’): waarom of hoe. De tekst gaat dus van algemeen naar gedetailleerd. Anders gezegd: Het bericht wordt zo opgebouwd dat van onderaf elke alinea kan wegvallen zonder dat de essentie van het bericht verloren gaat. Dit wordt ook wel oprolbaarheid genoemd.

Tegenwoordige tijd
Het bericht staat zoveel mogelijk in de (onvoltooide of voltooide) tegenwoordige tijd. Bijvoorbeeld: ‘Philips opent’ of ‘Philips heeft….geopend’. Daardoor krijgt de tekst een sfeer van actualiteit.

Tussenkoppen
Tussenkoppen helpen de redactie en de lezers zich snel te oriënteren op de inhoud van het bericht. Tussenkoppen dienen kort te zijn. Ze geven de essentie van een alinea weer.

Afsluitteken
In principe volgt na het eigenlijke bericht nog andere informatie. Om aan te geven waar het persbericht eindigt en waar die andere informatie begint, kan een streep of stippellijn dienen. Ook de uitgeschreven woorden ‘Einde persbericht’ kunnen die functie vervullen.

Aanduiding bijlage(n)
Onder het persbericht, na het afsluitteken, dient vermeld te zijn welke bijlagen zijn toegevoegd. Denk aan uitnodigingen of foto’s. Vergeet in het laatste geval niet de naam van de fotograaf te vermelden. Bijvoorbeeld:
Bijlagen (2): – Foto gemeentehuis (Fotograaf Jan Janssen)

                     – Uitnodiging voor receptie

Nadere informatie
Nadere informatie wordt vaak voorafgegaan door de mededeling ‘Noot voor de redactie, niet voor publicatie’.
Daarna volgen dan bijvoorbeeld naam, functie, e-mail en telefoonnummer van de afzender of contactpersoon van de organisatie.

Foto’s
Zorg ervoor dat meegezonden foto’s vrij zijn van auteursrecht. Dat wil zeggen dat u expliciet toestemming moet hebben van de fotograaf, om zijn of haar beeld te gebruiken voor publicatie. U kunt dus niet zomaar foto’s van internet ‘afplukken’ en die ter publicatie aanbieden. Bij het meezenden van eigen fotowerk bent u natuurlijk helemaal zeker dat er geen problemen kunnen ontstaan. In dat geval ligt het auteursrecht uiteraard bij u.

Bij verdere vragen kunt u uiteraard ook altijd telefonisch contact opnemen.