Verhalen

Jeugdcontactraad Buggenum al een halve eeuw een begrip in Buggenum en in het Haelens Broek

Leudal / Buggenum

De naam Jeugdcontactraad roept mogelijk in eerste instantie associaties op met een bestuurlijk orgaan dat inventariseert wat er zoal onder de jeugd leeft.  Die gegevens worden vervolgens doorgegeven aan verenigingen die er al of niet mee aan de slag gaan. Niets is echter minder waar in Buggenum.  De Jeugdcontactraad, die daar opgericht is in 1970, levert met maar liefst vijftien activiteiten een  belangrijke bijdrage aan de Buggenumse samenleving en aan die van het Haelens Broek.

De activiteiten die al 50 jaar door een dertigtal enthousiaste vrijwilligers worden georganiseerd, kunnen volgens  Hans Vissers en Freek Emonts, respectievelijk voorzitter en  secretaris van de Jeugdcontactraad, op veel waardering rekenen. Dat het jeugdwerk in Buggenum dit jaar een halve eeuw bestaat, zal zeker niet onopgemerkt voorbijgaan. Toeval of niet, de vaders van Hans en Freek waren óók voorzitter en secretaris van de JCR; de appel valt ook in Buggenum niet ver van de boom.

Een stukje historie

De Jeugdcontactraad Buggenum  komt in 1970 voort uit een samenwerking tussen het Oranjecomité Buggenum en een commissie voor het jeugdwelzijnswerk . Dergelijke raden werden destijds in meerdere Midden-Limburgse plaatsen opgericht, met als doel te signaleren en te inventariseren welke  behoeften er zoal onder de jeugd leven ten aanzien van hun vrijetijdsbesteding. Het is dan ook aanvankelijk niet de bedoeling dat de Jeugdcontactraad een uitvoerend orgaan wordt. Het moet enkel een adviserende en stimulerende groep zijn. In Buggenum is de Jeugdcontactraad toch een uitvoerend orgaan geworden. De raad organiseert veel  verschillende activiteiten voor de jeugd, waarbij veel aandacht is voor plaatselijke tradities.

 

Laagdrempelig

De Jeugdcontactraad heeft zich ten doel gesteld betaalbare en laagdrempelige activiteiten te organiseren  voor alle jeugdigen van Buggenum en het Haelens Broek van nul tot zestien jaar. Freek Emonts: “Iedereen moet kunnen deelnemen; ook kinderen uit gezinnen die het financieel niet zo gemakkelijk hebben. Het deelnemen aan de activiteiten geeft kinderen de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en nieuwe ervaringen op te doen en natuurlijk draagt dit bij aan hun sociale ontwikkeling. Wij financieren onze activiteiten o.a. door  sponsoring, subsidies, diverse acties en van de opbrengst van het oud papier dat wij ophalen.”

De kinderen zijn geen lid van de Jeugdcontactraad. De Jeugdcontactraad  is de groep vrijwilligers die tekent voor de organisatie van de activiteiten.  De groep bestaat momenteel uit 27 leden in leeftijd variërend van 17 tot 64 jaar. “De vereniging wordt geleid door een vijfkoppig dagelijks bestuur. De verschillende  activiteiten worden georganiseerd door werkgroepen. Voor iedere activiteit is er een aparte werkgroep. Hans Vissers geeft aan, dat het dagelijks bestuur  veel waarde hecht aan scholing van de leden, professionalisering en veiligheid.  Er is een AVG-reglement opgesteld en ook  wordt van de leden verlangd dat ze een geldige V.O.G. hebben. Regelmatig worden workshops en trainingen gevolgd door de leden. Bovendien hebben diverse leden een BHV- of EHBO-diploma, of een evenementenverkeersregelaarscertificaat.

 

Activiteiten

De activiteiten die de Jeugdcontactraad organiseert, zijn heel divers en echt niet enkel  gericht op sport en spel. Er is ook aandacht voor culturele- en maatschappelijke vorming en niet onbelangrijk,

de kinderen maken kennis met Buggenumse tradities zoals het in Buggenum al eeuwenoude gebruik, genaamd ‘Zazie Rouke’,

waarbij op de laatste dag van het jaar zingend langs de deuren wordt gelopen in de hoop dat de gezongen bedelliedjes lekkernijen voor de zangers opleveren. In de wintermaanden worden wekelijks knutselavonden georganiseerd op de zolder van gemeenschapshuis ‘de Roffert" In de carnavalsperiode wordt een carnavalsdisco georganiseerd en in de maand maart wordt Buggenum ontdaan van zwerfafval. Deze actie vindt plaats in het kader van de nationale opschoondag. Op eerste paasdag gaat de jeugd samen met de paashaas paaseieren rapen en op Koningsdag wordt een groots dagprogramma opgezet met verschillende spellen,workshops en wedstrijden.

Van kampweek naar zomerkampweekend

De Jeugdcontactraad  organiseert  iedere twee jaar een zomerkampweekend. Weekenden waaraan ook Freek en Hans als jonge deelnemers goede herinneringen hebben. In het ‘verre’ verleden werd er zelfs een heuse kampweek georganiseerd. Tijdens dit weekend verblijft de jeugd op een kampeerboerderij en wordt er van alles voor hen georganiseerd: een spelletjesavond, een speurtocht, een nachtwandeling, levend stratego, enz. In de jaren dat geen zomerkamp plaatsvindt, wordt een zeskamp georganiseerd in samenwerking met de plaatselijke schutterij Sint Aldegundis.  Eind oktober vindt steevast de spokentocht plaats; een griezelachtige en spannende tocht door  een  Midden-Limburgse bos.

Ook ‘Sinte Merte’ wordt in Buggenum niet vergeten. Op  de vooravond van de naamdag van deze heilige komen de kinderen met hun zelfgemaakte lampion bij elkaar om het Sint Maartensfeest te vieren. Tijdens deze avond wordt ook het Sint Maartensvuur ontstoken. In november meert de pakjesboot met Sinterklaas en zijn Pieten aan in de Buggenumse jachthaven en daarna  volgt een feestelijke middag. Naast de aandacht voor deze tradities vinden verspreid over het jaar verschillende themamiddagen- of avonden plaats. Dit zijn een activiteiten met een wisselend thema, zoals kienen, schaatsen ,golfen en toneel. De leden van de werkgroep zijn ieder bij minimaal drie activiteiten betrokken.

 

Bestuurlijke vernieuwing

Er is volgens Freek Emonts en Hans Vissers in Buggenum gelukkig nog steeds voldoende animo om zitting te nemen in de Jeugdcontactraad. Tussen 2016 en 2018 is het dagelijks bestuur verjongd. Dit was een bewuste keuze voor het in stand houden en het garanderen van de continuïteit van de Jeugdcontactraad. Sinds 2013 hebben de huidige, jonge(re) bestuursleden als aspirant-leden meegedraaid binnen het toenmalige dagelijks bestuur om ervaring op te doen. Een mooie overgang naar een jong dagelijks bestuur met vernieuwende ideeën, dat ervoor zorgt dat de Jeugdcontactraad de komende jaren een mooie, gezonde vereniging blijft.

Het jubileumfeest wordt verplaatst naar 2021 vanwege de Corona uitbraak

Het coronavirus heeft ook de activiteitenkalender  en de plannen van de JCR danig overhoop gehaald. Diverse activiteiten zijn afgelast en andere hebben in een aangepaste vorm plaatsgevonden. Op zaterdag 12 september zou het jubileum van de Jeugdcontactraad gevierd worden en daartoe was een uitgebreid feestprogramma opgesteld. Vanwege de corona uitbraak wordt die feestdag noodgedwongen één jaar uitgesteld. Het is te hopen voor de JCR dat deze wel  doorgang kan vinden op zaterdag  11 september 2021.

Voor meer informatie : www.jeugdcontactraad.nl en www.facebook.com/jcrbuggenum

 

Sjaak Lumens al 46 jaar actief in de JCR

Dat Sjaak Lumens uit Buggenum ( 1956) de JCR een warm hart toedraagt is wel duidelijk.  Sjaak is al vanaf 1974 actief binnen de Buggenumse Jeugdcontactraad (JCR).  Ooit werd hij met enkele vrienden lid  om mede iets te organiseren voor de jeugd in Buggenum. Het beviel hem zo goed dat hij altijd lid gebleven is.

Sjaak Lumens: “Veertig jaar lang  van 1977 tot 2017 heb ik ook in het bestuur  gezeten waar ik de rol van penningmeester vervulde.  Natuurlijk was ik ook betrokken bij de activiteiten die de JCR organiseerde.  De ativiteiten uit het verleden die mij het meest zijn bijgebleven zijn de zomerkampen. Die kampen duurden toen nog een héle week  en het was gewoon geweldig om zulke weken mee te organiseren en mee te maken. De zomerkampen in Loon op Zand, Valkenburg en Epen waren voor mij echte hoogtepunten waar ik met heel veel plezier op terug kijk. Je was een hele week samen van huis en daardoor ontstond een hechte band met de andere leden en de deelnemende kinderen. Er was respect voor elkaar en het was altijd jammer als de kampweek weer voorbij was.

Hoogtepunten en dieptepunten

Naast die zomerkampen  was natuurlijk ook de intocht van St. Nicolaas in Buggenum elk jaar weer een hoogtepunt.  Een ander hoogtepunt beleefden Huub Vissers, Geert Curvers en ik in 2010. We ontvingen totaal onverwacht een  Koninklijke onderscheiding; een geweldige ervaring. Natuurlijk maak je in al die jaren ook dieptepunten mee. In 1995 bestond de JCR 25 jaar. Bij die gelegenheid werd er een zeskamp georganiseerd. Tijdens die (eerste) zeskamp is helaas een deelnemer overleden. Het jubileumfeest kwam hierdoor in een heel ander daglicht te staan. Helaas kunnen zulke dingen gebeuren. Ik ben dan ook altijd blij als we allemaal heelhuids terug keren van een activiteit. “

 

Is er veel veranderd in die jaren dat je betrokken bent bij de JCR? 

Sjaak Lumens: “Vroeger verliep alles veel soepeler. Er waren geen ouders, geen gemeente of een of andere overheid die zich ergens mee bemoeide. Als er onverhoopt iets mis ging, werd dit altijd samen opgelost. Tegenwoordig moet elke activiteit strak georganiseerd worden om calamiteiten te voorkomen. Het is  nu vaak moeilijk om creatief te zijn en af te wijken van het protocol. Toch is het nog steeds leuk om iets te organiseren en samen met de kinderen het grootste plezier te hebben. De JCR is momenteel een gezonde club met ongeveer 30 enthousiaste leden. Ik hoop dat de JCR nog jaren op de huidige manier kan functioneren in Buggenum en het Haelens Broek. Met name de jonge leden zijn een echte aanwinst voor de club.  Ook hoop ik dat ik hier nog lang een aandeel in mag hebben.”

 

tekst: Pieter Knippenberg, HALLO Magazine / HALLO Magazine Online www.halloonline.nl