Verhalen

Achter de coulissen bij De Graafschapsfeesten Horn

Kasteel Horn

Achter de coulissen bij De Graafschapsfeesten Horn

Een groots evenement zoals de Graafschapsfeesten komt niet vanzelf tot stand. Dat zal iedereen die ooit iets dergelijks ter hand heeft genomen bevestigen. Zeker als het voornamelijk wordt georganiseerd en uitgevoerd door vrijwilligers.

De Graafschapsfeesten is een burgerinitiatief van ongekende omvang waar veel verenigingen en individuele burgers uit Horn en andere kernen uit Leudal hun schouders onder hebben gezet. Met recht kan worden gesteld dat is gebleken dat een kleine gemeenschap tot heel veel in staat is als ze bereid zijn tot samenwerking.

In deze editie van HALLO Magazine aandacht voor een deel van de mensen die zich inzetten om van de Graafschapsfeesten een prachtig evenement voor heel Midden Limburg te maken. Er is helaas onvoldoende ruimte om ze allemaal te benoemen, maar het zijn er heel veel!

Dank aan de bewoners van Kasteel Horn

Als eerste noemen we graag de huidige bewoners van het kasteel: de heer en mevrouw Magnée die de gemeenschap en in bijzonder dit evenement een warm hart toedragen. Zij maken het mogelijk dat het toneelstuk op het kasteelterrein wordt uitgevoerd en dat een groot publiek het prachtige kasteel kan bezoeken. De binnenplaats en Ridderzaal zijn dan ook voorafgaand aan de voorstellingen en tijdens markt geopend voor de bezoekers.

De organisatie van de Graafschapsfeesten is in handen van de stichting Dorpsoverleg Horn. Het bestuur wordt bij haar werkzaamheden ondersteund door een projectgroep en diverse adviseurs die ter zake kundig zijn. Er zijn op de achtergrond zeker 12 werkgroepen actief die er alles aan doen om de Graafschapsfeesten goed te organiseren en uit te voeren.

Elke werkgroep heeft een kartrekker die met een groep vrijwilligers specifieke taken uitvoert. Nu de feesten snel in zicht komen gebeurt er heel veel werk achter de coulissen.

Toneel: Fransje Lemmen

Sponsoring: Huub Stollman

Productie & sfeer: Yvonne Bocken

Decoratie op locatie: Petra Houtzager (naam nog niet zeker)

PR en communicatie: Casper Hamers en Team Blue

Horeca: Yvonne Bocken

Historische markt: Annemie Smeets

Klusteam: Peter Ruijters

Historische stoet: Marc Sieben

Scholenproject: Karin Koolen en Adelin Rémy

Aankleding dorp: Aloys Peeters

Overige organisatorische zaken en financiën: Hilde Glessner

Daarnaast leveren heel veel ondernemers uit de regio belangeloos diensten tijdens de feesten vanuit hun overtuiging dat dit initiatief hun steun en betrokkenheid verdient. Daar zijn we natuurlijk ook heel erg blij mee. Die ondernemers verdienen ook een extra podium. Zo zullen ze een aparte vermelding krijgen in het programmaboekje en is er op 18 mei een speciale feestelijke avond georganiseerd in het kasteel om hun te bedanken voor hun bijdrage.

Uiteraard wordt er gebouwd op een gezonde begroting waar de gemeente Leudal, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Provincie Limburg, maar vooral een grote hoeveelheid sponsoren voor hebben gezorgd.

Op de website www.graafschapsfeestenhorn.nl staan ze allemaal genoemd.

De organisatie van de Graafschapsfeesten prijst zich gelukkig met participanten zoals verenigingen en organisaties die ieder een deel van de uitvoering voor hun rekening nemen. Zonder hen zou een dergelijk evenement niet haalbaar zijn!

We sluiten de Graafschapsfeesten in Horn af met een groot feest met allen die hebben meegewerkt om dit met elkaar te realiseren.

Tijdens de feestavond worden de bonussen uitgekeerd die verenigingen bij elkaar hebben verdiend door hun inzet.

Daarmee kunnen zij hun clubkas weer wat meer vullen en op hun manier van dienst zijn voor hun leden en hun maatschappelijke doelstelling.

Scriptschrijver Frits Criens

Frits Criens uit Haelen heeft het script geschreven voor het volkse spektakelstuk ‘In de geist van graaf Filips’ dat op vijf avonden (1 tot en met 5 juni 2018) wordt opgevoerd door Toneelgroep Spelenderwijs uit Horn. Zij krijgen daarbij hulp van andere toneelgroepen uit Leudal. Het is namelijk een groots openlucht spektakel waar meer dan 50 toneelspelers bij betrokken zijn.

De liedteksten die Frits heeft geschreven zijn op muziek gezet door Martin en Hans Houkes.

Regisseur Johan Korten

Op de vraag om een uitspraak te doen over de bijdrage van Johan aan de Graafschapsfeesten, geeft hij het volgende aan:

“De uitnodiging om het fraaie buitenstuk, “In de Geist van graaf Philips”, te regisseren en dat met de leuke toneelvereniging ‘Spelenderwijs’, op zo ’n mooie locatie, zou voor mij een creatieve doodzonde zijn om deze prachtige uitdaging niet aan te gaan.”

Alle programmaonderdelen van de Graafschapsfeesten in Horn op een rij (voor details kan men de website raadplegen):

Mei: uitvoering van het scholenproject: aan de hand van twee schilderijen van Pieter Bruegel de oude ('Kinderspelen' en 'Spreekwoorden') gaan de scholen in Horn aan de slag met de geschiedenis rond de Graaf van Horne. Er is dan vanuit verschillende lessen aandacht voor de manier waarop kinderen toen leefden, speelden, wat kinderen aan kleding droegen en de oorsprong van spreekwoorden. Het scholenproject wordt afgesloten met de kinderspelen op het Raadhuisplein op zaterdag 2 juni. Als bijzondere prijs mogen kinderen hun eigen ridderschild schilderen. Sommige kinderen zullen ook meelopen in de optocht op zondag 3 juni.

18 mei: Feestavond voor sponsoren en ondersteunende/dienstverlenende ondernemers.

27 mei: Graafschapsconcert Harmonie de Drie Horens bij het kasteel

1 tot en met 5 juni: toneelvoorstelling ' In de geist van graaf Filips', uitgevoerd door Toneelgroep Spelenderwijs Horn. Script is geschreven door Frits Criens. Regie is in handen van Johan Korten. Kaarten voor de voorstelling zijn te bestellen via de website
www.graafschapsfeesten horn.nl

2 juni: Historische markt (is in de vorige HALLO al uitvoerig aan de orde geweest).

3 juni: Historische stoet door het dorp met een kranslegging bij het beeld van Filips de Montmorency op het Van Horne Plein. De stoet wordt gevormd door diverse groepen en een alias van de graaf. Op de website is een uitgebreid overzicht opgenomen van de deelnemende groepen. Het wordt een zeer verrassende en aanschouwelijke stoet met muziek, acrobaten, vuurkunstenaars, beestenboel, mooi verklede groepen, kinderen, oude rijtuigen en Einzelgänger die het leuk vinden om met de stoet mee te trekken door het dorp.

juni: feestavond voor allen die hebben meegewerkt.

10 juni: feestelijke afsluiting voor het dorp met een mooie koetsentocht en eerbetoon aan de Graaf van Horne.