VerhalenBen Ubachsvoor elkaar

Telefooncirkel in Baexem en Leveroy is schot in de roos

Elke morgen kort na half 10 gaat bij Riet Teeuwen de telefoon. José aan de lijn. José informeert bij de 74-jarige Baexemse even hoe het gaat. Aan het begin van een nieuwe dag worden er wat ditjes en datjes uitgewisseld. Riet belt op haar beurt Bèr. Kwinkslag verzekerd. En fijn te horen dat hij het goed maakt. Bij Riet Teeuwen spat het plezier er vanaf wanneer zij spreekt over haar ervaringen met de telefooncirkel.

Zij neemt evenals José en Bèr deel aan de telefooncirkel van Baexem en Leveroy. Alleenwonende ouderen uit Baexem en Leveroy tussen ongeveer 75 en 85 jaar houden zo al negen maanden lang dagelijks een oogje op elkaar. Het principe van de telefooncirkel is verbluffend eenvoudig. Het resultaat verbluffend groot.

 

Het initiatief van de Ondersteuningsgroep Baexem van eind vorig jaar om de telefooncirkel te gebruiken als effectief middel om sociaal isolement van alleenstaande senioren tegen te gaan en eveneens een beetje op elkaar te letten, is prima aangeslagen. In de ondersteuningsgroep werken seniorenvereniging, parochie, de Zonnebloem, de huisartsenpraktijk en welzijnsorganisatie Synthese samen.

De groep zorgt voor een maatschappelijk platform met specifieke aandacht voor een aangename leefomgeving. Elianne Kamphuis, parochieel vrijwilligster, droeg binnen de ondersteuningsgroep  het idee voor de telefooncirkel aan. Het idee vond onder meer een gewillig oor bij de seniorenvereniging die ervaring had met het Huiskamerproject. Daar vinden ouderen, vaak alleenstaand, een warme plek voor gezelligheid en sociale contacten. Vanuit dit huiskamerproject meldden de deelnemers van het eerste uur aan de telefooncirkel zich aan.

 

Geruststelling voor kinderen

Daaronder een stralende Riet Teeuwen:

“Het is erg plezierig ’s morgensvroeg te horen ‘hoe gaat het met jou?’ Elke dag even die vertrouwde stemmen van José en van Bèr.

Ik ben nu vijf jaar weduwe en kan me best goed helpen, maar voor mijn twee kinderen is het een geruststelling dat er een beetje op me wordt opgelet. Ik ben wel eens ’s morgens heel vroeg uit bed gekukeld. Dat liep gelukkig goed af, maar je weet maar nooit. Het is zo fijn om te weten dat er elke ochtend dat telefoontje komt en om weer te horen ‘tot morgen’.”

Twee vrijwilligers houden beurtelings de telefooncirkel dagelijks in de lucht.  De vrijwilliger start de cirkel om half tien; daarna bellen de zes deelnemende senioren elkaar volgens een vast patroon, en de vrijwilliger sluit tot slot weer de cirkel af. Elk gesprek duurt twee tot drie minuten zodat de cirkel niet te lang uitloopt. Deelnemers kunnen afspreken elkaar buiten de cirkel te bellen wanneer het gesprek daartoe uitnodigt.

Wanneer iemand niet wordt bereikt, wordt uiterlijk binnen een half uur familie of een contactpersoon ingeschakeld

om te controleren of er meer aan de hand is. Zij koppelen hun bevindingen ook weer terug.

 

Elianne Kamphuis uit Baexem en Mia Zegveld uit Leveroy, coördineren als vrijwilligers deze eerste telefooncirkel en merken dat de deelnemers de cirkel ervaren als een warm bad. Elianne: “Het geldt niet voor iedereen, maar er zitten mensen bij die nauwelijks iemand spreken. Mensen die alleen zijn en zich ook alleen voelen. In het begin was het best even wennen, maar al gauw bleek het een schot in de roos. Mensen zijn blij en enthousiast. Dat telefoontje elke ochtend stimuleert om op tijd het bed uit te gaan en in beweging te komen. 

Voor ons als vrijwilliger is het ook leuk om te doen; de mensen rekenen op je en je krijgt zoveel warmte terug.”

Een mooiere dag

Die positieve ervaringen zijn aanleiding het fenomeen telefooncirkel breed voor het voetlicht te brengen. Mia Smeets van de seniorenvereniging Baexem is daar duidelijk over: “Wij willen heel graag dat het aantal cirkels in Baexem en Leveroy gaat uitbreiden. Het resultaat van deze eerste cirkel geeft daartoe alle aanleiding. Het voordeel van zo’n cirkel is dat het niks kost en zo bijzonder veel oplevert. Het is trouwens niet exclusief voor alleenstaande ouderen.

Ik kan me situaties voorstellen dat ook anderen hier veel baat bij hebben en die zijn beslist van harte welkom.” Pionierster van het eerste uur Riet Teeuwen sluit af: “Het is gewoon verstandig mee te doen. Je wordt er opgewekt van.

Als je bijvoorbeeld in een dipje zit en er komt zo’n telefoontje waarin een beetje wordt geschertst, hoeveel mooier wordt de dag dan niet ?”

Belangstellenden voor deelname kunnen zich melden bij Elianne Kamphuis (0475-459081) e-mail elianne@yori.info of Mia Smeets (0475-451903) e-mail wmsmeets@kpnmail.nl . Zij zijn daarnaast graag bereid hun ervaringen met anderen te delen om initiatieven in andere woonkernen te stimuleren.