Lezing: Onze Jan in Indië

Roggelseweg 58 Haelen
27 - Jun - 2019 - 19:30 - 27 - Jun - 2019 - 21:30

In het kader van de thans lopende wisseltentoonstelling “Leudal-Indië, raakvlakken” in het Leudalmuseum  zal generaal b.d. Leen Noordzij op donderdag 27 juni a.s. een lezing houden met als titel “Onze Jan in Indië”.

De tentoonstelling is opgezet naar aanleiding van zeventig jaar soevereiniteitsoverdracht (dec.1949) en vierhonderd jaar stichting van Batavia (1609). De hele Nederlands-Indische tijd van VOC tot dekolonisatie komt kort aan bod in foto's, teksten en voorwerpen, maar de nadruk ligt vooral op een aantal raakvlakken met Leudal.
 

Een van deze raakvlakken is natuurlijk de uitzending naar Indië in opdracht van de Nederlandse regering van vele jonge mannen in de jaren 1945-1950.

De lezing
In dit kader past de lezing van Leen Noordzij. Naast een inleidende historische schets van de kolonisatie van Indië, en de militaire organisatie zal het accent in de lezing vooral liggen op het soldatenleven van alledag de thuiskomst en de nasleep van onze Indië veteranen.

 

De lezing begint om 19.30 uur. Het bezoekerscentrum / Leudalmuseum is open vanaf 19.00 uur.

Zie ook www.bezoekerscentrumleudal.nl of www.studiegroepleudal.nl

De entree bedraagt € 2,50, kinderen tot 12 jaar en donateurs van het tijdschrift Rondom het Leudal gratis.