Tandems voor leerlingen praktijkonderwijs 'Het Kwadrant'... Donatie ‘Fietsende ondernemers’

Eind augustus vond de jaarlijkse sponsorfietstocht van de ‘Fietsende Ondernemers’ plaats. Na afloop van deze fietstocht mocht de afdeling Praktijkonderwijs van Het Kwadrant een cheque in ontvangst nemen van de ‘Fietsende Ondernemers’.

Een gul gebaar waarbij de school de mogelijkheid kreeg  twee tandems aan te schaffen voor de leerlingen van het Praktijkonderwijs. Volgende week is het zover, dan mag de school de fietsen daadwerkelijk in ontvangst nemen.

 

Het Kwadrant Praktijkonderwijs is geen gewoon VMBO. Het is een school voor leerlingen die niet in staat zijn om een schooldiploma vmbo te halen.

 

Het Kwadrant streeft ernaar om deze jongeren zoveel mogelijk in hun eigen omgeving naar school te laten gaan. “Wij zijn echter geen speciaal onderwijs, dus hebben we ook niet de extra middelen zoals tandems aan te schaffen,” vertelt Nicole Geelen, intern ondersteuner van Het Kwadrant voor het Praktijkonderwijs. En die middelen zijn wel nodig. “De groep leerlingen met lichamelijke beperkingen groeit. En dat belemmert het onderwijs.

 

De leerlingen van het Praktijkonderwijs leren het beste in de echte wereld in plaats van uit boeken. Daarom trekken we er regelmatig op uit. We bezoeken bedrijven, gaan naar de bibliotheek of voeren per vak praktijkopdrachten uit buiten school, bijvoorbeeld in woonzorgcomplexen.

Op die manier ontwikkelen de leerlingen zich en dragen ze een steentje bij aan de maatschappij. Maar voor jongeren met een lichamelijke beperking is het bijna onmogelijk om er te komen. De tandems vormen een ideale oplossing.”

De vraag om tandems voor leerlingen met een lichamelijke beperking sprak de ondernemers aan.

Dit heeft ertoe geleid dat zij een geweldig bedrag van 2500 euro bij elkaar hebben gefietst. Van dit geld zijn twee tandems aangeschaft. De Fietsende Ondernemers zijn zo enthousiast over het doel, dat ze de tandems begin december  zelf zijn komen overhandigen op Het Kwadrant.

Het Praktijkonderwijs waardeert deze actie enorm en wil deze heuglijke uitreiking niet zomaar voorbij laten gaan. Nicole: “We zijn de Fietsende Ondernemers enorm dankbaar voor hun bijdrage. Samen met de leerlingen zullen we de fietsen in ontvangst nemen in de aula van de school. Met behulp van de tandems kunnen álle leerlingen ‘leren in de echte wereld’!”