Verhalen

Aan alles komt een eind. Afsluiting van 'Vossen van het Spik'

Haelen

NAGENIETEN

Een jaar geleden hing er een roze wolk boven Leudal. De bevrijding van de nazi's, toen 75 jaar geleden, was groots en feestelijk gevierd. Vossen van de Spik, het op ware gebeurtenissen gebaseerde openluchtstuk, was tien keer opgevoerd, op de originele locatie, dankzij de welwillende medewerking van de huidige eigenaar.

Aan het gevaarlijke verzetswerk dat moder Vossen, haar zes zonen en twee dochters onder de ogen van de bezetters hadden verricht, was eindelijk recht gedaan. Met succes. Zesduizend toeschouwers werden meegezogen in een magnifieke verbeelding van lokale oorlogsgeschiedenis.

WAARDERING

Het publiek was verrast, geraakt, ontroerd dat zo'n productie door amateurs kon worden uitgevoerd. De vergelijkingen met Soldaat van Oranje waren welgemeend.

 

Mensen vertelden hun oorlogsverhalen met de bijhorende tranen en emoties.

 

De waardering was enorm: voor het spel, de beleving, de organisatie, de horeca, verkeersveiligheid, maar ook bv. voor de extra voorzieningen en begeleiding voor senioren en minder validen.

Helaas konden heel veel belangstellenden al ver voor de première geen kaartje meer bemachtigen. Van de Limburgse Federatie van Amateurtoneel (LFA) kregen we een zeer lovend juryrapport. Onlangs heeft het LFA Vossen van de Spik drie keer genomineerd voor een 'muulke', te weten voor 'meest opvallende voorstelling'; voor 'meest opvallende vrouw in een grote rol'; voor 'meest opvallende man in een kleine rol'.


 

INITIATIEVEN

Initiatiefnemer, de Stichting Leudal 75 jaar bevrijd, organiseerde ook een aantal andere belangrijke evenementen in het kader van de bevrijding. Het bijna vergeten culturele verzet, bijvoorbeeld, werd opnieuw onder de aandacht gebracht. Dat verzet was in de oorlog georganiseerd vanuit de Spar in Haelen door jonge mensen die zich afvroegen: 'Hoe moet het na de oorlog verder met onze cultuur?' Hun activiteiten richtten zich op muziek, zang, dans en drama.

 

Deze vier uitingen stonden op 1 september vorig jaar centraal in een prachtige Culturele middag op de Spar. Dan was er het project Weg van Vrijheid voor leerlingen van de bovenbouw basisschool en brugklassen voortgezet onderwijs. De Stichting liet professioneel lesmateriaal met eigentijdse hulpmiddelen ontwikkelen dat in de geschiedenislessen op school nog vele jaren gebruikt kan worden. Er was een drukbezochte Openluchtmis op de Spik.

EERBETOON

De verzetsfamilie Vossen kreeg niet alleen met Vossen van de Spik een groots eerbetoon. Zo werd op initiatief van de Stichting de Speckerweg vanaf de Spikkerhoeve tot aan de Professor Duboisweg omgedoopt tot Piet Vossenweg. Ook plaatste de Stichting achter de hoeve de Spik over de Tungelroysche beek een gedenksteen dichtbij de plek waar Piet Vossen is doodgeschoten. Zo'n zelfde monument voor moder Tonia Vossen werd bij de ingang naar de Speckerhoeve geplaatst.

OPHEFFING

De initiatieven van de Stichting konden slagen omdat ze breed en belangeloos werden gedragen. 187 vrijwilligers maakten samen ruim 16.000 vrijwilligersuren voor de Stichting Leudal 75 jaar bevrijd. Talloze bedrijven, instellingen, culturele organisaties, fondsen en particulieren steunden de Stichting met geldelijke en materiële bijdragen.

Dankzij deze ruimhartige ondersteuning én het ongekende aantal verkochte toegangskaarten heeft de Stichting alle vrijwilligers naar rato van gewerkte uren ruimschoots kunnen honoreren. Hun bijdragen gingen naar de kas van de vereniging of het goede doel waarvoor ze hadden gewerkt. Per 30-11-2020 heft de Stichting zichzelf op.

Daarvoor was tot twee keer toe een passende, culturele afsluiting gepland. Helaas gooide het coronavirus telkens roet in het eten. Het batige saldo wordt geschonken aan de Stichting Limburg Festival.