2 aug 2022VerhalenPieter Knippenberg

‘De familie Scheyven en het dorp Heythuysen’. Arno Gubbels schreef een boek over de familie Scheyven

Heythuysen / Midden-Limburg

De bijnaam van de moeder van Arno Gubbels uit Heythuysen luidde ‘Scheyve An’ of ‘Scheyve Anna’. Officieel was haar meisjesnaam Anna Baetsen. Zij werd geboren op 13 mei 1920 op de boerderij ‘Scheyvenhof’ in het buurtschap Maxet. De familie Baetsen had Scheyvenhof tot eind 1920 in pacht van de familie Scheyven die in Brussel woonde. Anna Baetsen vertelde haar kinderen vaak over de ‘Scheyves Hieëre’ die vanuit België naar de boerderij van de familie Baetsen kwamen om hun jaarlijkse pacht te innen.

Dit wist zij volgens Arno Gubbels via overlevering van haar ooms. Momenteel is Scheyvenhof een zorgboerderij met een ernaast gelegen minicamping. Arno Gubbels: “Toen ik nog jong was, had ik voor die verhalen van mijn moeder niet zoveel belangstelling, maar toen ik ouder werd, groeide de interesse voor mijn afkomst en ben ik mij gaan verdiepen in de familie Scheyven waar mijn moeder het zo vaak over had. Over deze bestuurdersfamilie, die voor Heythuysen en de regio eeuwenlang veel heeft betekend, heb ik veel informatie verzameld en uiteindelijk een boek geschreven. Deze publicatie draag ik, samen met mijn zussen Gerty, Marleen en Els, op aan mijn moeder Anna Baetsen, want het waren haar herinneringen die aan de basis lagen van mijn inspiratie.’’

Waarom was de familie Scheyven voor Heythuysen zo belangrijk?

Arno Gubbels: “De familie Scheyven was een bestuurdersfamilie die gedurende eeuwen aanwezig was in Heythuysen. Vanaf ongeveer 1550 woonde deze familie op Scheyvenhof te Maxet, dicht bij Leveroy. Leden van de familie Scheyven hebben vanaf het midden van de zestiende eeuw een prominente rol gespeeld in de geschiedenis van Heythuysen en tevens in het graafschap Horn, waartoe Heythuysen lange tijd behoorde.

De Scheyvens waren landbouwers, maar ze vervulden ook diverse bestuurdersfuncties. Ze waren schout of schepen van de laatbank (soort rechtbank red.) of waren secretaris hiervan. In Heythuysen was dit in de laathof Aldenhoven. Drie generaties van de Scheyvens hadden bestuurdersfuncties gedurende de Tachtigjarige Oorlog, vaak een hectische tijd. Ook na die tijd bleef de familie Scheyven vertegenwoordigd in de laathof Aldenhoven maar ook in laathoven van andere dorpen.

Villa Scheyven

Rond 1700 verhuisde de familie naar Heythuysen, waar zij aan de Dorpstraat de ‘Villa Scheyven’ liet bouwen; de boerderij Scheyvenhof op Maxet werd verpacht. In de Napoleontische tijd was Pierre Scheyven ‘maire’ in Heythuysen. Nadat de Fransen verdreven waren, werd Pierre Scheyven opnieuw burgemeester van Heythuysen. Pierre liet naast Villa Scheyven rond 1800 een boerderij bouwen die in de volksmond ‘Op Scheyve’ genoemd werd.

De zoon van Pierre, Jean Godefroid Hubert Scheyven, studeerde rechten aan de universiteit van Luik en hij vestigde zich als advocaat in Roermond. In 1839 koos hij definitief voor België toen Limburg werd opgesplitst in een Belgisch deel en een Nederlands deel. Uiteindelijk werd hij zelfs hoofdgriffier aan het Hof van Cassatie in Brussel. Twee van zijn zonen bereikten in België ook zeer hoge plaatsen op de maatschappelijke ladder. Eén zoon, Camille Scheyven, werd eerste voorzitter van het Hof van Cassatie in België. Het was deze Camille die eigenaar werd van Villa Scheyven en de ernaast gelegen boerderij. Camille bracht zijn vakanties altijd door in de villa op de Walk/Dorpstraat.

De andere zoon van Jean Godefroid Hubert was Henri. Hij nam een notariskantoor van zijn schoonvader in Brussel over in 1869. Dit kantoor bleef gedurende 110 jaar in handen van de familie. Henri werd eigenaar van Scheyvenhof op Maxet. Verschillende leden van de familie Scheyven werden door de koning van België in de adelstand verheven tot ridder, baron of jonkheer.

Eigendommen

Rond 1920 werden de eigendommen in Heythuysen door de familie Scheyven verkocht. Scheyvenhof op Maxet werd in 1917 aangekocht door de familie Kessels. De Villa Scheyven werd in 1920 verkocht aan burgemeester Leo Mertens en de boerderij ‘Op Scheyve’ werd in 1922 verkocht aan Petrus van de Winkel, de uitbater van Hotel het Anker. De imposante villa werd in 1970 afgebroken en de boerderij wordt momenteel gerenoveerd door de familie Kersten die er zelf gaat wonen en er tevens een B&B in wil maken.

Pachters en nieuwe eigenaren

In mijn boek beschrijf ik ook de pachters van de familie en na 1920 de nieuwe eigenaren van hun eigendommen in Heythuysen. Dit zijn bekende families uit Heythuysen zoals de families Verlinden, Mertens, Van de Winkel, Kessels, Baetsen en Claessen. Veel nazaten van deze families wonen ook nu nog in Heythuysen,” aldus Arno Gubbels.

Het boek ‘De familie Scheyven en het dorp Heythuysen’ telt 100 pagina’s en wordt in full colour uitgevoerd met een harde kaft. Vanaf 18 augustus is het boek van Arno Gubbels verkrijgbaar bij Primera en Verheggen Mode in Heythuysen en bij Antiquariaat Theo Boom te Roermond.