28 sep 2020Verhalen

Heythuysen krijgt een ‘Aod Prinse Bóngerd’ cadeau

Heythuysen Leudal

Het is het jaar 1955 en in Heythuysen wordt door enthousiaste ‘vastelaoversvierders’      VV De Kwakkert (her)opgericht. Die twee hoofdletters V zijn de beginletters van Vastelaoves Vereniging. Daarmee heeft Heythuysen opnieuw een carnavalsvereniging want de vorige was heel wat jaren terug ter ziele gegaan.

De nieuwe vereniging start onder leiding van Vorst Lei 1 die een jaar later door een heuse prins, Prins Sjra 1 wordt opgevolgd. VV De Kwakkert bestaat dus dit jaar 66 jaar en in carnavalsterminologie is dat 6 x 11. 11 is het  Carnavalsgetal: Carnaval begint op de 11de van de 11de en elke 11 jaar wordt er een jubileum gevierd. Dat gaat nu ook in Heythuysen gebeuren, voor de zesde keer.

Bij een jubileum hoort natuurlijk een cadeau. 11 jaar geleden werd al eens tijdens een overleg van de ‘Vereniging van Aod Prinse’, een vereniging waar iedere aftredende prins automatisch lid van wordt, het idee geopperd om de Heitser gemeenschap een ‘oud-prinsenbos’ aan te bieden. Het bleef echter bij een idee; het bos is er om uiteenlopende redenen nooit gekomen.

Nu zijn we elf jaar jaren later. Het ‘bomenplan’ is  door de oud-prinsen weer uit de kast gehaald, afgestoft en aangepast aan de huidige tijd. Deze keer zijn er wel concrete plannen gemaakt om de inwoners van Heythuysen vanwege het zesde jubileum iets moois aan te bieden; geen bos buiten het dorp maar een multifunctionele goed toegankelijke boomgaard op loopafstand van de dorpskern.

Boerderij Den Hoek

‘De Aod Prinse Bóngerd’, zo wordt de nieuwe aanwinst voor Heythuysen gedoopt , wordt gesitueerd op de hoek van de Vlasstraat met de Noorderbaan. Het beoogde perceel was vroeger in gebruik als weiland én als boomgaard en het hoorde bij de boerderij Den Hoek die bewoond werd door de familie Derks. Op het beoogde terrein ligt al een grote waterbuffer en bij water voelt ‘De Kwakkert’ zich natuurlijk heel goed thuis.

Jos de Kunder, Bair Reuvers, Gerrit Houben en Jan van Horne, allen oud-prins van ‘ VV De Kwakkert’ hebben een werkgroep gevormd en zij zijn voor de jubilerende vereniging de kartrekkers van dit project. Een project dat de ‘Aod Prinse van Heitse’ samen met de Stichting IKL  (Instandhouding Kleine Landschapselementen)en de gemeente Leudal hebben opgezet. De aanplant op de locatie zal door het IKL uitgevoerd worden.

Draagvlak

Jan van Horne: “In samenspraak met het IKL en de gemeente Leudal, die eigenaar is van het terrein, hebben we een heel fraai landschapsplan voor deze locatie opgesteld. Dit plan hebben we besproken met de elf aanwonende families en al hun opmerkingen en suggesties hebben we gehonoreerd. Ook buurtvereniging St. Jozef die heel enthousiast is over dit plan hebben we geïnformeerd.  We willen natuurlijk een zo breed mogelijk draagvlak voor ons idee creëren en dat is ons dan ook gelukt. In november 2020 zullen er minstens 66 bomen  en struiken geplant worden.  Het zijn er 66 want ‘VV De Kwakkert’ bestaat  dit jaar 66 jaar. Er is verder voldoende ruimte op het perceel om de komende decennia door te gaan met het planten van bomen. De toekomstige prinsen van ‘VV De Kwakkert’  zullen  bij hun aftreden een boom gaan planten in de ‘Aod Prinse Bóngerd’. Die ceremonie wordt dan een nieuwe traditie binnen onze vereniging van Aod Prinse. “

Kamsalamander

In de nieuwe boomgaard komen verder nog  in totaal 280 meter fruithagen met rode bessen, bramen, frambozen en kruisbessen.  Naast deze hagen is ook plaats voor ruim 70 laagstam fruitbomen. Verder worden er twintig hoogstam fruitbomen met een onderlinge afstand van twaalf meter aangeplant in variabele soorten. (appel, peer, pruim, mispel, moerbei) Deze bomen vormen op deze manier een luchtige laan.  Jan van Horne: “Graag willen we ook een grote notenboom planten die uitgegroeid, een beeldbepalend element in de boomgaard wordt.  De ‘Aod Prinse Bóngerd’ moet ook multifunctioneel worden. Dat vinden wij heel belangrijk. Het moet een voedselbos worden met allerlei soorten fruit en noten. 

Als bodembedekker komt er een kruidenrijk grasland met veel bloemen die insecten aantrekken. Hierbij wordt ook een bijenhotel gerealiseerd.  Natuurlijk zou het geweldig zijn als de aldaar al aanwezige kamsalamander zich bij de boomgaard en de waterbuffer als populatie verder zou ontwikkelen. Daartoe zullen er ook maatregelen genomen worden om het gebied voor deze salamandersoort aantrekkelijk te maken in de vorm van rillen en struwelen. Het terrein zal onderhouden worden door de gemeente Leudal en door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt . 

De boomgaard moet een rustplek worden die voor iedereen vrij toegankelijk is.

Je moet daar lekker kunnen wandelen en kunnen genieten van de natuur. Dat kan ook zittend want ook zitbankjes zijn in het plan opgenomen.

Opening

Graag hadden de oud-prinsen de ‘Aod Prinse Bóngerd’ geopend op zaterdag 14 november; dat is de eerste zaterdag na de 11de van de 11de. Dat gaat echter niet lukken omdat de fruitbomen dan nog in blad zitten en niet verplant kunnen worden.

De opening vindt nu twee weken later plaats op zaterdag 28 november.

 

Jan van Horne: “Ik hoop dat de 56 oud-prinsen die nog in leven zijn daar allemaal getuige van kunnen zijn.”

 

Door  Pieter Knippenberg