Herdenking: bevrijding Maasbracht- station en Brachterbeek op zaterdag 18 januari 2020.

Gemeenschapshuis Baekerhoes Kerkstraat 1 Maasbracht
18 - Jan - 2020 - 13:00 - 18 - Jan - 2020 - 16:00

Zaterdag 18 januari 2020 herdenken we de bevrijding van Maasbracht Station en Brachterbeek  met een wandelroute langs markante plaatsen, die een rol speelden bij deze bevrijding. Heemkundevereniging Maasbracht in Beelden tekent voor de presentatie en expositie van deze gedenkwaardige gebeurtenis. Woensdag 22 januari geven leden van de heemkundeclub tekst en uitleg tijdens de herdenkingswandeling.

JANUARI 1945.

Nadat het starre front bij Susteren na 4 maanden in 1944 was doorbroken, kwam het tot felle gevechten om het gehucht St.-Joost en het buurtschap Maasbracht-Station.

Het Engelse leger liep vanuit Maasbracht in de richting van de Rijksweg.

De Duitsers hadden zich verschanst in het buurtschap en achter de Vlootbeek van de zuivelfabriek tot villa Janssen in de Linnerweerd.

Van daaruit werden de Engelsen bestookt met mortieren en geweervuur. In paniek zochten  de  Britse soldaten dekking in huizen of  in  verlaten Duitse loopgraven. De Engelsen  bij Maasbracht- station waren geheel van de hoofdmacht afgesloten. Ze waren in een hinderlaag gelopen.

Vanuit Brachterbeek ratelden de Engelse tanks richting Vlootbeek en konden ondanks het tegenvuur van de Duitsers hun posities innemen. Alle gebouwen, waarin Duitsers zaten, kwamen onder Engels vuur. Er ontbrandde een bloedige strijd voor de Vlootbeek. Engelse commando’s namen het voortouw tegen de vechtende Duitse parachutisten. De Duitse troepen moesten het onderspit delven.

De molen van Linne werd door de Duitsers gebruikt als waarnemingspost. Een Engelse tank kreeg de opdracht de molen onder schot te nemen. De derde granaat was een voltreffer.

In dit gebied sneuvelden 7 Engelse soldaten, waaronder Eric Harden en een onbekend aantal Duitse.Het veld richting Linne was in januari 1945 het decor van een felle tankcharge.

Op woensdag 24 januari 1945 werden in de voormiddag de laatste Duitse soldaten verdreven uit het buurtschap Maasbracht-Station.

Op de hoek Rijksweg-Stationsweg zaten 8 burgers in de kelder van het cafe van de familie Beckers. Boven hun hoofden vochten Engelsen en Duitsers, man- tegen- man , hun laatste strijd in Brachterbeek.

De Engelse soldaat Eric Harden sneuvelde bij een derde poging om gewonden op te halen van het slagveld bij de Stationsweg. Hem werd postuum het Victoria Cross verleend.

 

Waarom deze wandelroute als herdenkingsuiting voor de bevrijding van Maasbracht-Station en Brachterbeek?

Bestuurslid Wim Vossen: “Om deze bevrijding als herinnering te bewaren is de wandelroute uitgezet langs  plaatsen, waar de oorlogshandelingen plaatsvonden. Everything is for nothing, if everything is forgotten, schreven de Engelsen op de kerkhofmuur in Linne. Vrij vertaald betekent het: Alles was voor niets, als alles is vergeten. Als heemkundevereniging Maasbracht willen wij dat voorkomen.”

 

Hoe moet ik mij dat voorstellen, zo ‘n herdenkingsroute?

Wim Vossen: “De route is 4,5 km. lang en voert over goede te belopen wegen. Je komt in een omgeving waar letterlijk man tegen man gevechten hebben plaats gevonden. Ook op plekken waar mensen zijn gevangen gezet en daarna vermoord. Je passeert de plek, waar Eric Harden is gesneuveld. Verder voert de herdenkingsroute langs locaties waar burgers in grote angst hun  bevrijding afwachtten.”

 

75 jaar is een wel een lange tijd geleden…

Wim Vossen: Dat is ook zo maar straks zullen de laatste ooggetuigen van de 2de Wereldoorlog er niet meer  zijn. Wij leven wel al 75 jaar in vrijheid, dank zij hen, die voor ons hun leven gaven.  Dit was voor de Heemkundekring Maasbracht in Beelden de aanleiding om een wandeling rond en in de omgeving, waar de beslissende veldslag heeft plaats gevonden, te realiseren. Op deze manier kan de wandelaar zich een beeld vormen, wat zich hier op 23 en 24 januari 1945 heeft afgespeeld.”

Wim Vossen: “Op 18 januari a.s. wordt de herdenkingsroute  om 13 uur gepresenteerd  in het Baekerhoes.  De organisatie ligt bij de Heemkundevereniging Maasbracht in Beelden. Met foto’s van vroeger en nu wordt de wandeling getoond op een scherm en borden. De heemkundevereniging heeft ook een expositie over dit thema ingericht .

Wordt hij ook gelopen?

Wim Vossen:  “

 Ja, op woensdag 22 januari a.s. Onder  begeleiding  van leden van de heemkundeclub.

We starten om half 2 bij het Baekerhoes. Meld je wel even aan bij mij. Via email: wim.vossen@home.nl of telefonisch: 0475-462549.

PROGRAMMA OPENING HERDENKINGSWANDELING IN BRACHTERBEEK OP 18 JANUARI 2020.

Locatie: Baekerhoes, Kerkstraat

13u. -13.30 u. Inloop en ontvangst.

13.30. Openingswoord door de heer Frans Caris, voorzitter Heemkundevereniging Maasbracht in Beelden

Toespraak door de heer Stef Strous, burgemeester van  de gemeente Maasgouw.

Toelichting op de herdenkingswandeling door Wim Vossen , bestuurslid

Openingshandeling.

Start presentatie van de herdenkingsroute.

Gelegenheid tot bezichtiging van de expositie

Uitreiking van het herdenkingsboekje:  75 jaar leven in vrijheid

Dankwoord door Frans Caris

Informeel samenzijn en sluiting om 16 uur.